Публикация

НЗОК се договори с фармацевтите за текущ контрол на предписваните лекарства

Двете страни ще си сътрудничат за внедряване и приложение на електронната рецепта и електронното отчитане на аптеките


На 2-ри декември 2013 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  и Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз /БФС/ сключиха рамково споразумение, което включва следните три направления:

  • Провеждане на системен предварителен и текущ контрол при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, информиране за резултатите от контрола и прилагане на механизми за съвместни контролни действия;
  • Сътрудничество между НЗОК и БФС в решаването на възникнали проблеми, както и взаимодействие при изработването на съвместни актове и инициативи за промяна на нормативната уредба;
  • Координиране на усилията на страните при внедряване и приложение на електронната рецепта и електронното отчитане на аптеките във връзка с приоритетите на електронното здравеопазване на Република България.

Управляващите органи на НЗОК и БФС отчетоха, че с рамковото споразумение се създават гаранции за ефективен достъп на здравноосигурените лица до лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели при спазване на действителното законодателство и балансът на интересите на всички договорни партньори на НЗОК.


Коментари