Публикация

Надзорът на касата ще гледа всеки месец отчети и ще решава за парите

На последното заседание НС одобри прогнозните обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г.


На поредното си извънредно заседание на 6 декември 2013 г. Надзорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри прогнозните обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. без задължително предварително разпределение на 5% от резерва на НЗОК за болнична медицинска помощ. Надзорът ще разглежда всеки месец отчетите на изпълнителите на медицинска помощ и ще решава в конкретната ситуация как да разпределя парите.

Коментари