Публикация

НРД 2014 за денталните дейности ще бъде подписан

Съветът одобри методиките за остойностяване и за заплащане на денталната помощ


На извънредно заседание на 11 декември т.г. Надзорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри проект на Национален рамков договор за денталните дейности за 2014 година и приложенията към него.

Надзорът одобри и проект на Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за следващата година. Предстои подписването на договорите от страна на НЗОК и на Българския зъболекарски съюз (БЗС) .

Съветът одобри методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, предложени от управителя на институцията. Д-р Румяна Тодорова – чрез министъра на здравеопазването, ще внесе методиките за приемане от Министерския съвет на Република България.

Коментари