Публикация

ARPharM предлага мерки за гарантиран достъп на пациентите до съвременни лекарствени терапии

Предложенията дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи за лекарства


Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/ предложи на здравните власти пакет от мерки, които гарантират достъпа на пациентите у нас до съвременно лекарствено лечение, като същевременно дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи за лекарства. Предложенията имат два основни елемента:

  • споразумения между НЗОК и фармацевтичните компании при навлизането на нови терапии, които да осигурят максимално бърз достъп на пациентите до лечение, като същевременно регулират бюджетното им въздействие. Споразуменията може да включват отстъпки от стойността на лекарствени продукти, отстъпки в натура, поемане от компанията на лабораторни изследвания и други дейности, които се заплащат от НЗОК.
  • по-добра информираност на пациентите относно лекарствения продукт без доплащане или с най-ниско доплащане, когато НЗОК заплаща група лекарства с една и съща стойност.
  • повече конкуренция между различните производители след изтичане на патента на лекарствен продукт.

От асоциацията заявиха, че предложенията могат да поставят ръста на разходите на НЗОК за лекарства под контрол, без да се налага въвеждането на мерки, които ще са в ущърб на пациентите, като например забавяне и ограничаване на достъпа до необходимите им медикаменти, увеличаване на доплащането, смяна на терапия и други идеи, които вече се появяват в публичното пространство.

Публичните разходи за лекарства в България продължават да са най-ниските в ЕС, заявиха от асоциацията, поради което пациентите доплащат най-много за лекарства и употребата на съвременни терапии, които дават възможност за по-добър контрол и лечение на заболяванията, е в пъти по-ниска от средната за Европа. Затова от организацията твърдят, че достъпа до лечение не трябва да се влошава още повече чрез приемането на ограничителни мерки, а НЗОК и фармацевтичните компании трябва да седнат на масата на преговорите и да намерят начин пациентите у нас да се лекуват по-добре, при предвидим и планиран ръст на разходите за лекарства.

Според ARPharM са налице възможности за повече конкуренция между различните производители на лекарства след изтичане на патентната защита, което би освободило средства, без да затруднява пациентите и да застрашава резултатите от лечението. Конкуренцията може да е резултат от по-добрата информираност на пациентите за най-изгодния за тях лекарствен продукт от съответната група.

От асоциацията отбелязаха, че трябва да се има предвид, че в някои случаи НЗОК заплаща на една и съща стойност лекарствени продукти, които не са взаимнозаменяеми, като биотехнологични лекарства и лекарства със специфичен начин на приложение например. Преминаването на пациента от един на друг лекарствен продукт в тези области би могла да застраши резултатите от лечението.

От асоциацията заявяват, че все по-остра става необходимостта от лекарствена политика, насочена към постигане на конкретни цели при превенцията, лечението и контрола на заболяванията – намаляване на заболеваемостта, увеличаване на преживяемостта, намаляване на усложнения, инвалидизации и хоспитализации. Постигането на тези цели би гарантирало подобряване на качеството на живот на българските граждани и предотвратяване на допълнителните разходи за здравната и социалнасистема, следващи от усложненията на заболяванията. Съвременните лекарствени терапии са в състояние да подпомогнат реализирането на тези цели.

Коментари