Публикация

Международният генеричен фармацевтичен алианс проведе своята 16-та конференция

Присъстваха повече от 200 представители на фармацевтичната индустрия, европейски и национални здравни институции


Международният генеричен фармацевтичен алианс (IGPA) проведе своята 16-та конференция, чийто надслов беше - „Глобален пазар – глобална индустрия”. Събитието на 10 декември събра повече от 200 представители на фармацевтичната индустрия в глобален мащаб, както и на европейските и националните здравни институции. Лорет Онкелинкс, вицепремиер и министър на социалните въпроси и общественото здраве в Белгия, подчерта, по време на своето изказване, безценния принос на генеричните лекарства за обществото и посочи, че генеричният сектор представлява устойчива индустрия, инвестираща в качество.


В резултат на конструктивен диалог, проведен от участниците по време на конференцията, бяха излъчени три основни послания:

• Осигуряване на регулаторно сближаване и постигане на общи стандарти за GMP между ЕС и САЩ би било от полза и за двете страни;

• Сближаването би гарантирало повече възможности за сътрудничество, по-ефективна комуникация и намаляване на ненужните препятствия;

• IGRA призова ЕС да работи за създаване на условия, осигуряващи възможност на европейските компании за производство на генерични и биоподобни лекарствени продукти, по време на функциониране на допълнителна патентна закрила на референтния продукт, за износ в трети страни, изпитващи сериозни нужди от лекарства.

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА), в която членува БГФармА, отбеляза, че конференцията на IGRA представлява голяма платформа в рамките, на която генеричната индустрия може да споделя своите планове и разработки с партньорите си, както и да участва е разискването на текущи търговски въпроси

Коментари