Публикация

Повече пари за медицински дейности в НРД 2014

Касата заплаща на болниците за септември


Надзорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри проект на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2014 година и приложенията към него. Одобрен бе и проект на Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за следващата година между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС).

Според проекта за НРД 2014 касата ще заплаща повече за 27 клинични пътеки, между тях педиатрични и пътеки за раждане.

В рамките на 30 дни след изписване от болница пациентите ще имат право освен на двата задължителни прегледа, но и на изследвания – ако лекарят прецени, че са необходими, за сметка на лечебното заведение за болнична медицинска помощ.

Рамковият договор предвижда и облекчена процедурапри лечение на остри състояния с необходимост от последваща физиотерапия. Така например, когато пациент с инсулт е лекуван по клинична пътека в болница, лечебното заведение да може директно да го насочи за физиотерапия, без да е необходимо да го връща към общопрактикуващия лекар за направление.

При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации и изследвания, извършени по друг повод.

От 11 декември 2013г. касата започна изплащането на неизплатените средства за септември 2013 г. на лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Коментари