Публикация

НЗОК насочва 1 033 080 лв. от икономии към болниците

Неусвоените средства са били предвидени за компютри и продукти за тях


Промени в инвестиционната програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2013 г. одобри Надзорният съвет (НС) на извънредно заседание на 13 декември 2013 г. Надзорът реши неусвоените средства по параграф „Придобиване на нефинансови активи“ (закупуване на компютри, хардуер, програми и т.н.) в размер на 1 033 080 лв. да бъдат насочени за здравноосигурителни плащания за 2013 г.

Националната агенция за приходите (НАП) отчете допълнително преизпълнение на събираемостта от здравноосигурителни вноски за 2013 г. в размер на 3 567 881 лв, с което парите, които ще бъдат насочени за заплащане на дейност в болничната медицинска помощ за тази година са 33 567 881 лв.

" }-->

Коментари