Публикация

Как са повишени цените на някои дейности според новия НРД

Увеличена е цената за диспансерно наблюдение наздравноосигурените лица (ЗОЛ) с повече от една диагноза - от 9.00 лв. на 9.50 лв.


На 18. декември 2013 г. в Министерството на здравеопазването бяха подписани Националните рамкови договори за 2014 г. – съответно, за медицински дейности и за дентални дейности. През 2013 г. рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и съсловната организация на лекарите не беше сключен.

Постигнатите договорености, гарантирани и с подписа на министъра на здравеопазването - д-р Таня Андреева, дават възможност за повишаване на качеството на предоставяните здравни услуги за гражданите и за подобряване на заплащането за дейност на изпълнителите на медицинска помощ.

Увеличена е цената за диспансерно наблюдение наздравноосигурените лица (ЗОЛ) с повече от една диагноза - от 9.00 лв. на 9.50 лв. Първичният преглед за консултация при специалист от 17 лв. става 18 лв., а вторичният преглед при специалист - от 9.00 лв. на 9.50 лв.

Облекчена е процедурата по подготовка за явяване на ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване. Лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации иизследвания, извършени по друг повод. Така няма да се разкарват излишно пациентите и няма да се изразходват ненужно регулативни стандарти за изследвания. Промените в болничната медицинска помощ са свързани с повишаване на цените на някои клинични пътеки и процедури.

Цените на четирите процедури за хемодиализа са увеличени с по 4.00 лв., като за хрониохемодиализата вместо 140 ще се заплащат 144 лв., за перитонеална диализа с апарат цената от 126 става 130 лева, цената за перитонеална диализа без апарат се увеличава от 89 на 93 лв., а за диализнолечение при остри състояния вместо 140 лв., НЗОК ще заплаща 144 лв. през 2014 г. Общото увелечение за 4 – те процедури за хемодиализа е 2148219 лв.

Процедурата за интензивно лечение от 357 лв. е увеличена на 426 лв.

През 2014 са увеличени цените на 34 клинични пътеки. Общата стойност на увеличението възлиза на14 260 970 лв. и епо специалностите: нервни болести, нефрология, пневмология, ендокринология, акушерство и гинекология, хирургия, неврохирургия, неонатология, ревматология и токсикология.

Например:

  ·КП 67 „Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години“ от 883 се увеличава на 950 лв.;

  ·КП 97 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години“ – от 900 на 1 200 лв.;

  ·КП 111 „Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години“ – от 392 се увеличава на 450 лв.;

  ·КП 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение“ – от 500 на 580 лв.;

  ·КП 279 „Грижи за здраво новородено дете“ – от 141 на 160 лв.;

  ·КП 289 „Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години“ – от 689 на 730 лв..

Рецептите, с които са предписани медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, вече ще се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното местоположение или на избора на общопрактикуващ лекар от здравноосигурените лица. Досега тези репепти се изпълняваха в аптеки, намиращи се на територията на областта, в която е бил осъществен изборът на общопрактикуващ лекар.

Коментари