Как са повишени цените на някои дейности според новия НРД
19.12.13
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Как са повишени цените на някои дейности според новия НРД

Как са повишени цените на някои дейности според новия НРД

Увеличена е цената за диспансерно наблюдение наздравноосигурените лица (ЗОЛ) с повече от една диагноза - от 9.00 лв. на 9.50 лв.

На 18. декември 2013 г. в Министерството на здравеопазването бяха подписани Националните рамкови договори за 2014 г. – съответно, за медицински дейности и за дентални дейности. През 2013 г. рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и съсловната организация на лекарите не беше сключен.

Постигнатите договорености, гарантирани и с подписа на министъра на здравеопазването - д-р Таня Андреева, дават възможност за повишаване на качеството на предоставяните здравни услуги за гражданите и за подобряване на заплащането за дейност на изпълнителите на медицинска помощ.

Увеличена е цената за диспансерно наблюдение наздравноосигурените лица (ЗОЛ) с повече от една диагноза - от 9.00 лв. на 9.50 лв. Първичният преглед за консултация при специалист от 17 лв. става 18 лв., а вторичният преглед при специалист - от 9.00 лв. на 9.50 лв.

Облекчена е процедурата по подготовка за явяване на ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване. Лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации иизследвания, извършени по друг повод. Така няма да се разкарват излишно пациентите и няма да се изразходват ненужно регулативни стандарти за изследвания. Промените в болничната медицинска помощ са свързани с повишаване на цените на някои клинични пътеки и процедури.

Цените на четирите процедури за хемодиализа са увеличени с по 4.00 лв., като за хрониохемодиализата вместо 140 ще се заплащат 144 лв., за перитонеална диализа с апарат цената от 126 става 130 лева, цената за перитонеална диализа без апарат се увеличава от 89 на 93 лв., а за диализнолечение при остри състояния вместо 140 лв., НЗОК ще заплаща 144 лв. през 2014 г. Общото увелечение за 4 – те процедури за хемодиализа е 2148219 лв.

Процедурата за интензивно лечение от 357 лв. е увеличена на 426 лв.

През 2014 са увеличени цените на 34 клинични пътеки. Общата стойност на увеличението възлиза на14 260 970 лв. и епо специалностите: нервни болести, нефрология, пневмология, ендокринология, акушерство и гинекология, хирургия, неврохирургия, неонатология, ревматология и токсикология.

Например:

  ·КП 67 „Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години“ от 883 се увеличава на 950 лв.;

  ·КП 97 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години“ – от 900 на 1 200 лв.;

  ·КП 111 „Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години“ – от 392 се увеличава на 450 лв.;

  ·КП 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение“ – от 500 на 580 лв.;

  ·КП 279 „Грижи за здраво новородено дете“ – от 141 на 160 лв.;

  ·КП 289 „Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години“ – от 689 на 730 лв..

Рецептите, с които са предписани медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, вече ще се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното местоположение или на избора на общопрактикуващ лекар от здравноосигурените лица. Досега тези репепти се изпълняваха в аптеки, намиращи се на територията на областта, в която е бил осъществен изборът на общопрактикуващ лекар.

Мнения