Публикация

Още 44 заявления са одобрени от Фонд за лечение на деца

От началото на годината от фонда са подпомогнати 1217 деца


На последното си за годината редовно заседание Общественият съвет към Център "Фонд за лечение на деца" разгледа 58 заявления, като 44 от тях бяха одобрени. Четири деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от фонда, 12 - за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 28 деца в България ще бъде подпомогнато от фонда.

Вземането на решения по 5 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища. Девет заявления не получават одобрение за подпомагане на лечението поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и потвърдена възможност за неговото осъществяване в България.

От началото на годината от фонда са подпомогнати 1217 деца. От тях 353 са лекувани в чужбина, останалите - в България.

Коментари