Публикация

Агенцията по транспплантации подписа с Евротрансплант

Предстои среща, на която ще бъдат уточнени и съгласувани медицински стандарти и протоколи


На 27.12.2013 г. беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество с Евротрансплант за обмен на органи за трансплантация. Под споразумението подписите си сложиха Президентът на борда на Евротранплант проф. Мейсер, медицинският директор проф. Рахмел и д-р Марияна Симеонова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантация. С подписването на договора Изпълнителна агенция по трансплантация може да обявява органи за обмен при липса на реципиент от листата на чакащи в България, както и да обявява български пациенти, нуждаещи се от спешна трансплантация в чужбина. Предстои среща, на която ще бъдат уточнени и съгласувани медицински стандарти и протоколи.

Коментари