Публикация

Мерките на правителството за здравеопазването са приемливи, с някои уточнения

Цели региони може да останат без лекари, ако се приеме правилото "само на един договор"


Във връзка с приетите вчера от МС краткосрочни мерки за оптимизация на сектор „Здравеопазване”, Българският лекарски съюз смята, че така предложеният документ е приемлив за организацията, като може би са необходими само някои уточнения в детайлите по изпълнението на мерките. Съсловната организация се надява, че това няма да бъде само намерение, останало на хартия, а в най-бърз порядък ще бъдат предприети съответни стъпки по тяхното изпълнение.

Относно появилите се коментари в публичното пространство, свързани с възможността един лекар да работи само на един договор с НЗОК, бихме искали да припомним, че този въпрос беше разгледан на последния извънреден Събор на БЛС и с разлика от 10 гласа, предложението не беше прието. Основното съображение на гилдията е свързано с липсата на кадри и опасността цели региони от страната да останат без достъп до медицинска помощ / най-вече поради високото текучество на кадри извън страната и липсата на нови/. БЛС смята, че този въпрос трябва да се разглежда комплексно и изисква дългосрочни мерки за оптимизиране на здравната система, след което да се пристъпи към неговото решаване. На този етап считаме, че поставянето на този въпрос е несвоевременно, още повече, че той не е записан в краткосрочните мерки, одобрени вчера от МС.

Независимо че в момента въпросът не стои на дневен ред, се налага и уточнението, че се касае не за трудов договор, по който лекарите да работят, а за един договор с НЗОК, на който всеки лекар може да бъде носител. Кодексът на труда регламентира, че всеки може да работи на повече от 1 трудов договор, което не може да бъде изключение за медицинската професия.

Коментари