Публикация

ОСИГУРЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО 14 МЛН. ЛВ. ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПРЕЗ ЯНУАРИ Т.Г.

Това реши на свое заседание Надзорният съвет на НЗОК


Средствата по дейността за клинични пътеки за месец януари т.г. да се увеличат със сумата от 13 975 800 лв. реши на свое заседание на 23. януари т.г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК). За да се осигури сумата, ще бъдат освободени 5% от Резерва, включително за непредвидени и неотложни разходи съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.

Заплащането на прогнозната стойност, отчетена от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, ще бъде регламентирано в Правила, като всеки месец ще се извършва контрол по разходването на средствата и след това изплащането им ще се гласува от Надзорния съвет. Така ще се осигури повече прозрачност в изразходването на публичния ресурс.

Коментари