Публикация

Няма липса на медикаменти за трансплантирани


След получена в МЗ информация за липса на лекарствени продукти за трансплантирани пациенти, Министерство на здравеопазването осъществи контакт с лекуващите лекари и с фирмата – притежател на разрешението за употреба на лекарствените продукти. След проведените разговори се установи, че при дистрибуторите има достатъчно налични количества от лекарствените продукти и няма опасност пациентите да останат без лекарства.

В настоящия момент фирмата притежател на разрешението за употреба на оригиналния продукт поема разликата, която здравноосигуреното лице следва да доплаща и за пациентите лекарствата са безплатни.

Компанията, която е регистрирала генерични лекарствени продукти за лечение на трансплантация на тъкани, органи и клетки е подала заявление за заличаването им от Позитивния лекарствен списък.

В компетентността на лекуващите лекари е да изпишат най-подходящия лекарствен продукт, съобразно формата и тежестта на заболяването, нежеланите лекарствени реакции, общото състояние и придружаващите заболявания на пациента.

Министерство на здравеопазването е в непрекъсната връзка с лекуващите лекари, както и с фирмите производители, с цел осигуряване на ефективна терапия на трансплантираните пациенти.

" }-->

Коментари