Публикация

Рисковете на късната бременност


Проблеми на късната бременност
Въпреки всичките си преимущества и несравними емоции, късната бременност поражда и чисто медицински проблеми. Познаването им помага те да бъдат предотвратени или преодолени.

Рискове за жената

Спонтанен аборт
Ако при жените под 30 години рискът от спонтанен аборт е около 10% , между 30 и 39 години той нараства на 17%, а между 40 и 44 години достига 33%. Това е свързано не само с възрастовите изменения в женския организъм, но и със стареенето на самите яйцеклетки, в резултат на което зачестява и зачеването на плод със сериозни генетични увреждания.

Отлепване на плацентата
Бременността може да доведе до изостряне на хроничните заболявания, които зачестяват с напредването на възрастта. От особено сериозно наблюдение се нуждаят бременните с хронични бъбречни заболявания, както и със сърдечно-съдови заболявания, особено ако става дума за повишено кръвно налягане.

Многоплодна бременност
Установено е, че най-много близнаци се раждат във възрастта от 35 до 40 години..

Усложнения при раждането
При по-възрастните родилките могат да възникнат усложнения поради по-слаба родова дейност, намалена еластичност на тъканите, кръвоизливи, предизвикани от проблеми с плацентата.


Рисковете за бебето

Преждевременно раждане
Най-честият проблем при преждевременно родените деца са недостатъчно развитите бели дробове и органната недоразвитост като цяло. Висок е рискът от мозъчни кръвоизливи. Терморегулацията при тях също е нарушена.

Ниско тегло
При новородените с тегло под 1500 грама не е развита имунната система, поради което са изложени на повишен риск от инфекции.

Нарушено снабдяване на тъканите с кислород
Това може да доведе до мозъчни увреждания, дори до мозъчна смърт.

Хромозомни дефекти
С напредването на възрастта на родителите рязко нараства рискът при бебето да се появят хромозомни дефекти. Причините за тях не са напълно изследвани, но се приема, че сред тях са стареенето на половите клетки, по-продължителното въздействие върху организма на патогенни фактори и токсични вещества. С генните мутации се свързва и повишеният процент на спонтанните аборти при по-възрастните жени, тъй като развиващите се от хромозомно увредени клетки ембриони често са нежизнеспособни.

Коментари