Публикация

Две министерства - социално и здравно, дискриминират хора с увреден слух

Комисията за защита от дискриминация обяви, че безплатното предоставяне на кохлеарни импланти само на лица под 18-годишна възраст представлява пряка дискриминация по признак възраст.


Комисията за защита от дискриминация обяви, че безплатното предоставяне на кохлеарни импланти само на лица под 18 годишна възраст представлява пряка дискриминация по признак възраст. Това съобщават от Центъра за защита на правата в здравеопазването. С бездействието си да осигурят ред и механизми за ремонт и поддръжка на кохлеарните импланти, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика са нарушили чл. 10 и чл. 11 от Закона за защита от дискриминация и чл. 5, ал. 3 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, като по този начин са осъществили дискриминация по признак увреждане, се казва още в съобщението.

По делото Министерският съвет, МТСП, и МЗ са изразили становища, че няма дискриминация. В становищата на МТСП, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания, решаването на въпроса е от компетентността на министъра на здравеопазването. КЗД констатира, че воденият от години спор между отделните институции кой точно да обезпечи ремонта и поддръжката на речевите процесори(външната част на устройствата) фактически представлява бездействие от тяхна страна. В същото време МТСП обезпечава изцяло ремонта и поддръжката на слуховите апарати за възрастни хора. КЗД предписва на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика  в срок от една година да извършат необходимите промени в нормативната уредба и действия, които да доведат до прекратяване на дискриминацията.


" }-->

Коментари