Публикация

НЗОК няма да изисква всекидневно отчитане от болници в наводнените райони

Управителят д-р Румяна Тодоорва изказа съпричастност на всички, работещи в системата на НЗОК.


ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК ОТ ВАРНА, ДОБРИЧ И ВЕЛИКО ТЪРНОВО НЯМА ДА ИМАТ ПРОБЛЕМИ С ЕЖЕДНЕВНОТО ОТЧИТАНЕ

Уважаеми договорни партньори,

Като изказвам своята съпричастност и съпричастността на всички работещи в системата на НЗОК, за бедствието, което сполетя регионите, в които живеете и работите, ви информирам, че при невъзможност да подавате ежедневно отчетите си към НЗОК поради липса на електрозахранване или други проблеми, породени от стихията, няма да има последствия за лечебното заведение от страна на институцията.

Надявам се в скоро време да имате възможност да се върнете към нормален ритъм на работа и на живот.

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА

20.06.2014 г.

София

Коментари