Публикация

Специалисти по нефрология и диализа участваха в 14-та Научна конференция „Диализата в 21 век”

Научната програма на форума беше посветена на хроничната бъбречна недостатъчност и диализното лечение, засегнаха се някои от многобройните аспекти на тази професионална проблематика


Четиринадесетата научна конференция „Диализата в 21 век”, се проведе в Трявна от 20 до 22 юни. Форумът се организира от Българската бъбречна асоциация (ББА), съобщи проф. д-р Васил Тодоров, член на Управителния съвет на асоциацията, национален консултант по диализа и началник на Клиника по нефрология и диализа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен.

Форумът беше открит от доц. д-р Стефан Кривошиев, председател на асоциацията, проф. д-р Васил Тодоров и д-р Ана Котева.

Доц. д-р Кривошиев направи кратък отчет за дейността на асоциацията за изминалата година. Той информира и за резултата от кампанията, която организира ББА по случай Световния бъбречен ден, проведен на 13 март 2014 г., с цел набиране на средства за единствената в страната Клиника по детски болести, нефрология и диализа в София. При благотворителните мероприятия са събрани 6 700 лв.

В конференцията участваха над 70 специалисти, представители на повече от половината диализни центрове в страната. Програмата беше много наситена, но заради природното бедствие във Варна и Добрич, не успяха да присъстват специалистите от гореспоменатите региони.

Научната програма на форума беше посветена на хроничната бъбречна недостатъчност и диализното лечение, засегнаха се някои от многобройните аспекти на тази професионална проблематика. Сред тях бяха съдовия достъп - временен и постоянен, проблемите на временните и постоянните катетри и артерио-венозните фистули, за което екипите от Клиниката по нефрология и диализа при УМБАЛ – Плевен и Отделението по диализа на УМБАЛ „Света Анна”, София изнесоха доклади.
Във форума се представи и мащабно скринингово изследване на деца от колектива на единствената в България Клиника по детска нефрология и диализа. Доц. д-р Анелия Буева, началник на тази клиника отчете данните от прегледите и изследванията на голям контингент деца от цялата страна, направени с целят откриване на аномалии и заболявания преди появата на клинични симптоми, за да може да се приложи своевременно лечение, и да не се стига до хронична бъбречна недостатъчност.

В 14-я поред форум се дискутираха и проблеми посветени на лечението на бъбречната анемия, за което имаше и специален симпозиум. Разгледаха се и нарушенията на калциево-фосфорния метаболизъм и костната болест при ХБН, като имаше и доклади посветени на проучване на отклоненията и лечението в диализните отделения, както бяха оценени и обобщени световните тенденции при решаването на този труден проблем в диализата. Фокусите на научната конференция бяха още върху адекватното диализно лечение, като и някои нови методи, като он-лайн хемофилтрацията. В цялостна дискусия се оцениха и дискутираха новите тенденции модернизирането и новите методи за диализно лечение, както и приложението им в България.

Специално място беше отделено на отчитане на дейността по диализа в България, като то се представи от проф. Васил Тодоров, член на УС на ББА, национален консултант по диализа и началник на Клиника по нефрология и диализа при УМБАЛ-Плевен. В доклад, той обобщи отчетите на всички 69 диализни отделения, като се отчете добро качество на работа им, висока преживяемост на пациентите и прилагане на нови технологии. Обобщиха се и специфични професионални проблеми, като този доклад беше последван от дискусия, касаеща финансирането на диализната дейност, използването на финансовите ресурси заплащането на диализните специалисти и работата на диализните апарати и тяхната използваемост. Обсъден беше и въпроса, че част от апаратите за хемодиализа са с голям брой отработени часове, както и необходимостта от замяната им с нови. Специално внимание се отдели и на перитонеалната диализа, като също бяха отчетени данните за годината, резултатите от лечението на пациентите, които са на този вид диализа и са около 5,5 % от всички, които са на диализа в България. Отчетоха се и много добрите резултати от прилагането на този метод у нас, като отново се обърна внимание на факта, че може той да се прилага при повече пациенти.

Обобщено може да се каже, че 14-та Национална конференция по диализа, която се проведе в Трявна, постигна набелязаните цели, а именно да събере работещите в диализните отделения в България, за да могат те да споделят опит и резултати помежду си и с водещи специалисти каквито са доц. д-р Стефан Кривошиев, доц. Анелия Буева, д-р Ана Котева, проф. д-р Васил Тодоров, доц. д-р Ненчо Ненчев, д-р Лиляна Камбова и др., но и да научат новости в областта на нефрологията и диализата. 

Коментари