Публикация

Лекари публикуват онлайн от профила си в CredoWeb

Пациенти ги откриват лесно по специалност и населено място


Само преди дни стартира обновената платформа CredoWeb, която свързва лекари и пациенти. Какво се промени? Социалната мрежа за здраве е не само с по-модерна визия, но и с повече онлайн инструменти отпреди. В CredoWeb вече могат да се регистрират повече групи потребители. Досега те бяха разделени на лекар/стоматолог, сестра и пациент. В обновената версия на платформата вече могат да присъстват и други медицински специалисти като фармацевти, ембриолози, биолози или медицински физици, които също работят в лечебни заведения.

Безплатно представяне за всеки лекар специалист
Регистрацията в мрежата дава редица предимства на различните потребители – специалистите могат да изградят профил, с който да бъдат откривани по-лесно в интернет, да публикуват и да използват системата за лични съобщения в платформата. Тя е безплатна и лесна. Специалистите (лекар/стоматолог/фармацевт) в CredoWeb попълват е-mail и парола. Данните, които задължително се вписват още, са име и фамилия, титла, специалност, населено място, телефон за връзка с администраторите и УИН. Попълването на останалите опции – снимка, контакти, автобиография, практики, работно време, е препоръчително. При попълването на профила има опция да се въведе кратко и подробно представяне на професионалната дейност на специалиста, както и да се прикачи CV.


Профилите с повече информация - по-напред при търсене
Допълнителната информация прави профила на специалиста много по-пълен, професионален и авторитетен. Освен това специалистите стават много по-лесно откриваеми за останалите участници в мрежата, създава се доверие. Лекарят може да попълни повече от една специалност и практика. По тези показатели търсачката го открива, когато пациентите търсят по населено място или направление – например невролог в Пловдив или онколог в Русе. Колкото по-пълен е един профил на лекар, толкова по-напред в търсенето се показва той.Ето и още препоръки за попълването: при регистрация всеки специалист може да заяви интерес към медицински специалности, които той няма, но от които се интересува. Така ще получава информация и от тях. По принцип информацията в CredoWeb се насочва по специалности.


Електронен график за прегледи в интернет
Платформата дава възможност на всеки лекар/стоматолог/фармацевт да ограничи достъпа на отделни участници в мрежата до личните данни за контакт. Посочените от него телефони, е-mail и уебсайт могат да бъдат видими само от определена група потребители, от всички или от никого.
Специалистът може да въвежда и добавя повече от една практика, както и да посочва почивните си дни. Внезапни отсъствия като командировка или отпуска също може да се въвеждат. За по-голяма прецизност към всяка практика се слага и работното време по дни и часове. Опционално всеки лекар може да активира и електронен график за записване на часове, който платформата предлага безплатно на регистрираните в нея специалисти. Така всички останали участници в мрежата ще могат да му изпращат онлайн запитвания за преглед, които той да одобрява, отхвърля или пренасочва за друг ден и час. При желание лекарят може да оторизира и друг потребител (виртуална регистратура), който да управлява заявките за прегледи. Всяка въведена в профила на специалиста информация може да бъде коригирана или премахвана от самия него през „редакция на профил”.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика здраве CredoWeb социална мрежа КредоУеб

Коментари