Публикация

Д-р София Ангелова: Все повече пушачи търсят спасение от никотиновата зависимост

Д-р София Ангелова е опитен пулмолог, добре известна е с неуморната си дейност в борбата с пушенето – и като терапевт, и като активен участник в многобройни информационни кампании.


С д-р София Ангелова разговаря Галина Спасова

- Д-р Ангелова, наскоро оповестихте първото българско проучване върху три категории хора - пушачи, пасивни пушачи и непушачи. Какви бяха акцентите и резултатите?

- Активното наблюдение и събиране на данни продължи 12 години, за да изследваме какво е влиянието на факторите на тютюнопушенето върху здравето. Като мерна единица сега се използват т.нар. пакетогодини - изчисляват се по формулата години на пушене по брой цигари дневно върху 20. Средно пакетогодините на тези 972 души, които сме наблюдавали, са 23,9. Българите са активни пушачи. А по данни на СЗО след 20 години пушене започват патологичните промени. 84% от наблюдаваните пушачи се оплакват от задъхване, над 70% са с хипертония и близо 45% - с тютюнджийска кашлица. Половината от тях са с преживени в миналото белодробни заболявания, следвани от сърдечносъдови, стомашно-чревни, бъбречни. Тези факти показват влиянието на тютюневия дим върху здравето на пушачите, най-засегнатите системи, макар че целият организъм страда. Отвъд процентите трябва да кажем, че и по-кратко време да пушиш, пак си вредиш.

- Неустоимото влечение към тютюна болест ли е?

- Да, никотинизмът си е заболяване - психическо и поведенческо разстройство, предизвикано от употребата на тютюн. Когато човек запалва първата цигара, най-често мотивацията е да подражава или просто да пробва, тогава тръгва зависимостта. Интересен е самият механизъм. Когато никотинът достигне до ацетилхолиновите рецептори, той е като крадец в чужда къща - молекулата му много прилича на молекулата на ацетилхолина, очевидно мозъкът не може да го разпознае, той влиза като ключ в ключалка и всъщност прониква в мозъка. Започва да стимулира отделянето на допамин – и постепенно се появява усещането за щастие, на фона на цигарите. С времето обаче никотиновите рецептори се увеличават. Колкото по-дълго пушиш, толкова повече никотинови рецептори имаш и трябва да увеличаваш цигарите. Тогава вече има изразена зависимост. Осъзнаваш, че увеличаваш цигарите, че ти вредят, имаш и заболявания, но не можеш да се откъснеш, защото вече си зависим.

- Заклети пушачи се отказват от раз, но обикновено при сериозно заболяване...

- А има и такива, които палят цигара, преди да им се влее системата, и с това сме се сблъсквали в белодробната болница. Имам много пациенти спрели пушенето заради стреса от заболяване. Не са малко също пушачите, които със собствената си воля са отказали цигарите и преодоляват трите дни, трите седмици, трите месеца. Има изследване, в което се доказва какво става с броя на никотиновите рецептори на човек, спрял цигарите. Чак от третия месец започва тяхното нормализиране и достигане до нивото на непушача! Т.е. – в трите месеца има опасност от рецидив. Спрял си цигарите, обаче организмът така силно страда за никотин, че в един момент запалваш отново. И затова казвам на пушачите: прескочите ли трите дни, това означава, че вече имате сила да продължите нагоре. Прескочите ли трите седмици (в този период полагаме усилия с иглотерапията), сте добили достатъчно сила, за да вървите към трите месеца. Рецепторите са все още в голямо количество и ако се появи стимул за цигара, в този момент помагам да го потиснем.

- Увеличават ли се хората, които разбират и търсят ползата от медицинска подкрепа?

- Когато активно оповестяваме профилактични прегледи чрез медиите, броят на търсещите помощ се увеличава. Откакто действа законът за забрана на пушенето, забележимо нарасна броят на търсещите помощ пушачи. Според моя статистика 85 на сто от преминалите в кабинета ми пушачи подкрепят закона и казват: намаляваме цигарите и се замисляме да ги спрем. Има два вида пушачи – хармонични и дисхармонични. За първите смисълът на живота е неделим от пушенето и нищо не може да ги откаже. Дисхармоничните се влияят. Но ще разкажа за един хармоничен, който успя да откаже цигарите. Беше съсухрен, със сбръчкана кожа, жълти зъби, вмирисан на пепелник, изобщо в окаяно състояние, пушач от 40 години. Стресиран обаче от здравословен проблем, потърси помощ, но аз самата дори не вярвах, че мога да му помогна. На десетия ден след разговора започнахме иглотерапия. На петия ден ми се обади, че не пуши, комбинирахме тогава с табекс, и на 20-ия ден свалих иглата. Ефектът беше фантастичен – колко променен беше като визия. Първото, което направил по мой съвет - слагал в буркан дневните пари за цигари. Явно беше събрал добра сума, купил си дрехи, избелил си зъбите при стоматолог. Беше преминал на здравословно хранене, плодове, зеленчуци, изглеждаше по съвсем друг начин. Преди нямал пари за банани, а му се искало да си купи... И тогава си казах - не трябва да губя и аз кураж при такива закоравели пушачи.

- Значи терапията започва с разговор.

- Изключително важен е. Правя и групова терапия - с пет души примерно, правим специални тестове за степента на зависимост и степента на мотивация, защото всичко е свързано с дейността на мозъка. Тъй като по-голяма част от хората, които идват, са с изразена зависимост, това означава, че комбинираното лечение дава по-добър резултат. А то включва никотинзаместващ препарат заедно с иглотерапия. Разполагаме у нас с таблетките табекс, никотиновите дъвки и никотиновите лепенки. Аз нямам много пациенти с лепенки. Никотиновите дъвки са малко неприятни за пушачите, защото са твърди, ползвам ги при пиковите пушачи. В случая обаче аз комбинирам с таблетки табекс и иглотерапия за по-равномерен ефект. Когато успееш да минеш 12-16 часа без цигара, помагайки си с таблетките, тогава вече можем да сложим игличките.

- Много чест аргумент в защита на пушенето е – познавам някого, който не пуши, пък се разболя от рак на белия дроб.

- Много важен е въпросът, защото не се разпитват хората, които не пушат, в какви условия са живели, работили. Водещ фактор (и единственият предотвратим!) за рака на белия дроб си остава пушенето. Разбира се, и твърдите горива отделят токсични вещества - евтини са за гражданите, но скъпи за здравето. Автомобилните газове, замърсяването - всичко това на фона на стреса създава условия за развитие на рак. Обаче 85% от болните с карцином на белия дроб са пушачи! И в нашето наблюдение в групата пациенти, постъпили в белодробната болница с неизяснено състояние, след бронхоскопия се доказа карцином при 62% от пушачите, при 45% от пасивните пушачи и само при 10% от непушачите. Числата са красноречиви. Но понеже никога проблемът пасивно пушене не се разглежда, затова и сега излизаме с тези тревожни данни. Аз винаги разпитвам пациентите дали живеят или работят с пушачи. И винаги съм се впечатлявала, че по-висок е процентът на заболеваемост при пасивните пушачи, сравнени с непушачите. Наблюдавахме 128 души, лекувани за пневмония в белодробната болница. Заболяването по принцип снижава съдържанието на кислород в кръвта. Установихме, че стойностите на този показател между активен и пасивен пушач са почти еднакви. Докато значително се отличават непушачите. Сходен резултат получихме при функционално изследване на дишането в амбулаторни условия при 143 души с пневмония. Отново избрахме пневмонията, защото е възпалителен процес и снижава показателите, но на този фон отново разликата между активен и пасивен пушач е незначителна. Аз смятам, че никога не е късно да се откажат цигарите и винаги има шанс да се подобри здравословното състояние на пушачите!

Коментари