Публикация

​ТОТАЛНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, НАРЕЧЕНО ПРАВИТЕЛСТВО ИМА ПОРЕДЕН ВРЪХ

„По повод изявленията на министъра на здравеопазването Таня Андреева, че в Министерския съвет има внесен проект за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бихме искали да ви информираме за следното:


ТОТАЛНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, НАРЕЧЕНО ПРАВИТЕЛСТВО ИМА ПОРЕДЕН ВРЪХ

Днес на официалната страница на правителството ни се появи интересно съобщение:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3082&g

„По повод изявленията на министъра на здравеопазването Таня Андреева, че в Министерския съвет има внесен проект за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бихме искали да ви информираме за следното:

В Министерския съвет за втори път постъпва материал в рамките на 3 дни без финансова обосновка, който в този си вид не може да бъде разгледан нито на заседание на Министерския съвет, нито в Парламента.

Министерство на здравеопазването знаят реда, по който се предоставят материали за разглеждане от Министерския съвет, заложен в Устройствения правилник на МС, което показва, че просто имитират действия пред обществото.

Същият материал е върнат в Министерство на здравеопазването, за да се приведе в съответния вид. Същевременно е възложено на Министерство на финансите да подготви съответната финансова част.“

ИЗВОДИТЕ СА:

  • 1.Има явна некомпетентност в министерството на здравеопазването и касата, заради която не може да се подготви и внесе в правителството годен проект за актуализация на бюджета нта НЗОК.
  • 2.Ако първото не е вярно, то законопроекта е умишлено некадърно подготвен, за да даде поне някакъв аргумент на кабинета изобщо да не стигне до актуализация на бюджета на НЗОК.
  • 3.Ако второто е вярно, значи позицията на министерството на здравеопазването, че подкрепя актуализацията е пълно менте. Може и искането на касата да е менте.
  • 4.Ако и третото е вярно, то и консенсуса между партиите в парламента е тотална измама, защото и депутатите могат да предложат актуализация, а такова предложение в деловодството на парламента няма.
  • 5.Ако горните не са верни, то значи правителството просто хвърля цялата вина само върху един от министрите си и няма никакво намерение да актуализира никакъв бюджет;

Все повече си мисля обаче, че всичките изводи са верни.

Коментари

Здравейте,