Публикация

МЗ бави проека за Наредба за медицински стандарт по обща медицина

Проектът единодушно бе приет след защита пред съвета по медицински стандарти към МЗ преди повече от три месеца


Общопрактикуващите лекари се недоволни от забавянето на проекта за Наредба за медицински стандарт по обща медицина. Във връзка с това Националното им сдружение изпрати до медиите отворено писмо. Ето пълният му текст:

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Неоснователно забавяне на публикуването на Проект на наредба за медицински стандарт по „Обща медицина.

Уважаема д-р Андреева,

Уважаеми проф. Славов,

Принудени сме да се обърнем към вас чрез това отворено писмо предвид важността на темата, липсата на отговор на нашите запитвания, както и на действия от страна на министерство на здравеопазването.

За нас е необяснимо, че на електронната страница на МЗ все още не е публикуван Проект на наредба за медицински стандарт по „Обща медицина“ при условие, че същият единодушно бе приет след защита пред съвета по медицински стандарти към МЗ преди повече от три месеца и впоследствие одобрен и от Ръководството на МЗ. Необяснимо е и предвид стратегическите цели, политики и очаквани резултати, разписани в „ Национална здравна стратегия 2014-2020:

„Стратегическа цел 2. Трансформиране на здравната система за осигуряване достъпно и качествено здравно обслужване.

Задача А: Преориентиране на здравната система към ПМП ....

ПОЛИТИКА 4.1: Създаване на ефективни системи за осигуряване и контрол на качеството на здравните дейности

Преработване на наличните медицински стандарти и тяхното съобразяване с

практиката от страните в ЕС;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Постигане на почти пълно съответствие със стандартите за качество при

обслужването на болните;“

Разчитаме на бързи и съответни действия от ваша страна, за да бъде спазена процедурата и публикувана своевременно Проект на наредба за медицински стандарт по „Обща медицина“.

За УС на НСОПЛБ:

17.07.2014 г. Доц. д-р Любомир Киров, дм

София (Председател на НСОПЛБ)

" }-->

Коментари

То пък за кое ли се е разбързало ?