Публикация

Джипитата питат защо пак отпадна удължаването на срока за изписване на лекарства от 90 на 100 дни

МЗ не включи предложенията на НСОПЛБ в проекта за Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


Да се променят сроковете за изписване на лекарства на хроничноболни от 90 на 100 дни - за това настояват отдавна общопрактикуващите лекари. Свързано е с по-рационалното използване на опаковките с медикаменти. За пореден път обаче МЗ не взема предвид предложението им, въпреки че то ще облекчи хората, които се редят на опашка пред кабинетите за рецепта по НЗОК. Ето и текста на писмото, изпратено до медиите:

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Предложения на НСОПЛБ за промяна в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Уважаема д-р Андреева,

С цел подобряване на условията за изписване на лекарствени средства за лечение на пациенти с хронични заболявания на 19.06.2014 г. изпратихме в МЗ предложение за промяна в Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. За съжаление, то не бе включено в публикувания проект за изменение, което е в ущърб най-вече на нашите пациенти, тъй като би ги улеснило в получаването на лекарствените средства за техните заболявания.

Ето защо, отново поставяме на вниманието Ви нашето предложение.

1. § 2. В чл. 24, ал. 2 ,т. 2 - „90 дни” се заменя със „100 дни”

§ 2а. В чл. 27, ал. 1,в т. 2 -„90 дни” се заменя със „100 дни”

§ 2б. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 „от 30” се заличават

2. В т. 3 „от 60” се заличават

Мотиви: Удължаването на срока до 100 дни ще реши проблема с изписване на медикаменти, които са в опаковки от 25, 50, 100 т., което ще спести разходи и време на пациентите, ще улесни достъпа до подходящо лечение. Предложението за промяна на срока на изписване на медикаментите на рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5А е съгласувано с НЗОК.

Надяваме се, предложената от нас промяна да бъде включена в окончателния вариант на променената Наредба.

За УС на НСОПЛБ:

17.07.2014 г. Доц. д-р Любомир Киров, дм

София (Председател на НСОПЛБ)

Коментари