Публикация

ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК (HIFU)

ХИРУРГИЯТА БЕЗ СКАЛПЕЛ НА 21 ВЕК “В бъдеще нито един хирург няма да желае да използва скалпел, за да оперира своите пациенти ..., нито пациентите ще приемат да бъдат оперирани чрез разрези. Бъдещето е на ХАЙФУ - терапията!” проф. Тимоти Джеймс Мейсън ноември 2011, Великобритания


КАКВО Е HIFU (ХАЙФУ)?

Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третира-

нето на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени,

така и злокачествени. Методът намира изключително широко приложение и

популярност във водещите световни клинични центрове през последните го-

дини.

HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високо-

интензивен фокусиран ултразвук” (High Intensity Focused Ultrasound).

Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ул-

тразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване)

на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална

хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от

инфекции и липса на оперативен стрес.

" }-->

Прикачени файлове

ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН ФОКУСИРАН УЛТРАЗВ...

Коментари