Публикация

НЗОК Е ОСЪДЕНА ДА ЗАПЛАТИ 187 ХИЛЯДИ ЛЕВА НА УМБАЛ "СВ. АННА"

Апелативният съд е потвърдил решението на СГС и осъжда НЗОК се да изплати 187 048. 34 лева лихви за забавени плащания по договора с УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София.


Апелативният съд е потвърдил решението на СГС и осъжда  НЗОК се  да изплати 187 048. 34 лева лихви за забавени плащания по договора с УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София.

След 6 месеца забавяне на  плащания по договора на болницата с НЗОК е заведен иска.   Касата оспорваше иска и решението на СГС с аргументите, че е административен орган и че отношенията й с болниците са управленски, а не договорни. Другите аргументи на НЗОК са били "ограничения бюджет" и недостиг на средства.

И двете съдилища не приемат тези аргументите, и  посочват, че лихва за забавянето се дължи както по силата на общия принцип на Закона за задълженията и договорите, така и по силата на Националния рамков договор. 

По отношение на аргумента на НЗОК, че липсват средства в бюджета  съдът  е приел, че този въпрос е ирелевантен на спора.

Касата ще трябва  да заплати и 11 500 лева разноски по делото.

Коментари