Публикация

ДО КРАЯ НА АВГУСТ 2014 г. ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕЗАВЕРЯТ РЕЦЕПТУРНИТЕ СИ КНИЖКИ

Националната здравноосигурителна каса моли договорните партньори на институцията – общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки, своевременно да информират пациентите


В края на август т.г. изтича срокът, в който хронично болните трябва да презаверят рецептурните си книжки с четиризначни МКБ-кодове на заболяванията си, синхронизирани с международната класификация на болестите. Още миналата година касата е изготвила Указание за преминаване от тризначни в четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ (РД-16-42 от 25.11.2013г.).

Указанието е публикувано на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За договорните партньори на НЗОК“ (Изпълнители на медицинска/дентална помощ).

До 1 септември т.г. всички рецептурни книжки на хроничноболните, в които не е извършена заверка на черизначни МКБ-кодове, трябва да бъдат заверени в РЗОК по местоживеене на пациента, преди отпускане на лекарствените продукти на рецептурни бланки с четиризначни МКБ-кодове.

Националната здравноосигурителна каса моли договорните партньори на институцията – общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки, своевременно да информират пациентите си за необходимостта да презаверят рецептурните си книжки.

Касата ще изисква от регионалните си структури информация за броя на презаверените през всяка изтекла седмица до края на месец август рецептурни книжки, за да предприеме организационни мерки, ако се появят затруднения за гражданите.

" }-->

Коментари