Публикация

Odon Device-ново евтино устройство за съкращаване на втория период на раждането

Odon device is an example of human ingenuity and the application in practice of simple scientific concepts. Nearly 300 years after the introduction of the forceps are offered a new device for assisted vaginal delivery.


Odon Device-ново евтино устройство за съкращаване

на втория период на раждането

Трифонов,И.(1) ,Ж.Узунова(2)

(1)УМБАЛ“Ст.Киркович” Стара Загора

(2)МБАЛ „Св.Иван Рилски” Стара Загора

Резюме

Odon device е пример за човешката изобретателност и за прилагането в практиката на прости научни понятия.Близо 300 години след въвеждането на форцепса се прeдлага ново устройство за асистирано вагинално раждане.Авторите разглеждат историята на създаването на устройството,физичните принципи върху които то се базира и начинът на приложението му.

Ключови думи:втори период на раждането,асистирано раждане,Odon device,форцепс, асистирано раждане с вакуум.

Odon Device-a new cheap device to reduce the second period of birth.

Trifonov I.(1),J.Uzunova(2)

(1)Ob/Gyn Clinic of the University Hospital of Stara Zagora

(2)Private Hospital “Sv.Ivan Rilski”-Stara Zagora

Summary

Odon device is an example of human ingenuity and the application in practice of simple scientific concepts. Nearly 300 years after the introduction of the forceps are offered a new device for assisted vaginal delivery. The authors review the history of the device, the physical principles on which it is based and the manner of its application.

Keywords:second stage of labor,assisted delivery,Odon device,forceps,vacuum assisted

delivery.

Цел на проучването

Целта на това проучване е да се запознае Българската Колегия с едно ново евтино устройство за съкращаване на втория период на раждането.

Материал и методи

Проучени са публикации в различни списания по темата цитирани в Medline,Сochrane library,Nature,Science, Lancet,GyneWeb и др. Използвани са ключовите думиsecond stage of labor,assisted delivery,Odon device,forceps,vacuum assisted delivery.

История на изобретението

През 2005 година Аржентинския автомеханик Jorge Odon се хваща на бас,че може да извади коркова тапа натикана в бутилка вино с помощта на найлонова торбичка.Същата вечер му хрумва,че принципът може да се приложи при раждането за екстракция на плода.През 2006 год. патентова ранната версия на своето устройство и се свързва с Аржентинския изследователски център CEMIC (Center for Medical Education and Clinical Research “Norberto Quirno”).През 2008 год. устройството е тествано в Des Moines University USA . През 2009г. устройството е одобрено за клинични изпитания от СЗО,а през 2010г. СЗО го включва в своя сборник “Compendium of new and emerging health technologies “.През последните години Odon device печели множество награди на престижни международни форуми.С голям интерес са посрещнати резултатите от прилагането му върху раждащи,съобщени на гинекологичния форум Gyn2013 през м.Юни в Монте Карло.

Според Dr Mario Merialdi-координатор на отдела за репродуктивно здраве към СЗО „устройството ODON е първата иновация за преодоляване на усложненията във втората фаза на раждането от векове.Потенциално то е по-лесно за използване,по евтино и по-сигурно от използваните в момента методи”.

В момента изпитанията на устройството се провеждат в Аржентина,Хонг Конг,Италия,Монако и Швейцария.

Обсъждане

Odon device представлява инвагинирана в себе си полиетиленова торбичка с обособено отделение в което чрез тръбичка и помпичка свързана с нея се вкарва въздух.Приспособлението е за еднократна употреба.Отделно се предлага пластмасов апликатор за многократна употреба,чрез който устройството се позиционира около главата на плода.

Апликаторът с монтираната върху него торбичка се поставя върху главичката на плода.Меката пластмасова камбана се адаптира добре към долния полюс на предлежащата и част.

Чрез лек натиск с помощта на апликатора се позиционира торбичката около главата на детето.

След като устройството е правилно позиционирано (на апликатора има маркер,който показва дълбочината на проникването на трите шпатули във влагалището) чрез ръчна помпичка се вкарва малко въздух в предназначеното за това отделение.

По този начин се образува един защитен маншон около главата на плода който фиксира вътрешната повърхност и дава възможност за теглене.Апликаторът се сваля.Торбичката се залавя за двете обособени дръжки които остават извън влагалището и се тегли.

Израждането на главата се улеснява от плъзгащия ефект между двете повърхности на закрития ръкав.Лубрикацията на тези повърхности може да улесни допълнително екстракцията.

Принцип на действие

Според авторите улеснената екстракция се дължи на два физични феномена – на слепването на въздуха (air clump phenomenon) и на конвеирната лента (conveyor belt phenomenon).В крайна сметка се постига едно значително намаляване на коефициента на триене между главата на плода и родовите пътища.Важно предимство на този дизайн е оказването на по-малък натиск върху главата на плода от съществуващите форцепс и вакуум устройства.

Предимства на Odon device

Според авторите предимствата на устройството са следните:

1.Намалява риска от ятрогенни наранявания на раждащата и плода;

2.Допринася за физиологичното приключване на втория период на

раждането;

3.Може да съкрати втория период на раждането;

4.Може да намали честотата на оперативното раждане;

5.Може да намали честотата на уврежданията на перинеума;

6.Може да намали честотата на инфекциите предавани през родовия

канал (СПИН,Streptococcus B haemoliticus);

7.Лесно прилагане не изискващо специализирани умения;

8.Ниска себестойност (под 1$!).

Заключение

Устройство Odon е пример за човешката изобретателност и за прилагането в практиката на прости научни понятия.За първи път едновременно се решават 2 проблема при асистираното вагинално раждане-осигуряване на добър мек захват на главата на плода и намаляване на триенето между главата и родовия път.Идеята възниква цели 300 години след въвеждането в практиката на форцепса и близо 50 години след техниките използващи аспирацията.Ниската му цена и лесното му аплициране несъмнено ще доведат до широкото му приложение и в нашата страна за в бъдеще.

Конфликт на интереси

Авторът декларира липса на конфликт на интереси при написването на настоящата статия.

Д-р Иван ТРИФОНОВ д.м.

Стара Загора-6000

ул.”Х.Д.Асенов” 130 ап.9

E-mail : ivan314@yahoo.com

Книгопис

1.Ameh CA, Weeks AD. The role of instrumental vaginal delivery in low resource settings. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2009; 116:22-5.

2.A New, Simple, Low Cost Instrument for Assisted Vaginal Delivery.Odon Device. Web. 20 Sept. 2011. http://www.odondevice.org/.

3.Bailey PE. The disappearing art of instrumental delivery: Time to reverse the trend. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2005;91(1):89-96.

4.Compendium of new and emerging technologies, 2011. WHO Press, World Health Organization.

5.FIGO GUIDELINES.Management of the second stage of labor.International Journal of Gynecology and Obstetrics 119 (2012) 111–116.

6.First WHO Global Forum on Medical Devices. Bangkok, Thailand, 2010. WHO Press, World Health Organization.

7.John P. Hessburg , Ostrowski D, Murthy P,Patel K,Sienko K.An Assisted Obstetric Delivery Device for Resource-Limited Settings. International Journal for Service Learning in Engineering Vol. 7, No. 2, pp. 1-12, Fall 2012.

8.O’Mahoney, F., GJ Hofmeyr, and V. Menon. “Choice of Instruments for Assisted Vaginal Delivery.” WHO. N.p., 10 Nov. 2010. Web.

" }-->

Коментари

За съжаление-в нито една.В момента се провеждат клинични изпитания в USA и Швейцария.При успешното им завършване се надявам устройството да дойде и при нас.

Илонка Иванова
29 юли 2014 10:06

Д-р Иванов, можете ли да кажете в кои болници у нас се прилага този метод? Интересува ме конкретно регион Сливен и Бургас?