Публикация

ТЕРАПИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ TEVALEPTIN НЯМА ДА БЪДЕ НАРУШЕНА

НЗОК


Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Румяна Тодорова, е изпратила писма до директорите на 28-те районни здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната във връзка с постъпило в НЗОК писмо от фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД относно временно преустановени продажби (до 31.12.2014 г.) на лекарствените продукти Tevaleptin 300 mg film-coated tablets x 50с код НЗОК NF585 и Tevaleptin600 mg film-coated tablets1000 mg x 50с код НЗОК

NF586.

С цел безпроблемното осигуряване на достъп до пациентите до терапия с лекарствени продукти е необходимо:

  • -При поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар следва да насочи ЗОЛ към лекуващия невролог за предлагане на терапевтична алтернатива на Tevaleptin 300 mg film-coated tablets x 50 и Tevaleptin600 mg film-coated tablets1000 mg x 50, съобразно наличните в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък.
  • -Да не се заверяват в РЗОК нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за Tevaleptin 300 mg film-coated tablets x 50 с код НЗОК NF585 и Tevaleptin600 mg film-coated tablets1000 mg x 50 с код НЗОК
  • NF586, а действащите протоколи за посочените лекарствени продукти да бъдат анулирани.

Изпълнителите на медицинска помощ и аптеките са уведомени от директорите на РЗОК за гореизложеното.

Коментари