Публикация

Можем ли да предпазим ставите си от износване?

Износването на ставите води до най-честото ставно заболяване в света - остеоартрозата. Народът я нарича ”ошипяване”, а съвременният свят - остеоартрит.


Остеоартрозната болест засяга 12-15 % от населението, като болестността нараства с възрастта. Заболяването е водеща причина за хронична инвалидизация, поради което икономическите разходи за тези болни са огромни.

Понастоящем мнението на световната ревматологична общност е, че прилагането на хондропротектори при лечението на остеоартроза е необходимо.

Хондросейв е уникална балансирана комбинация от хондропротектори, витамини, минерали и антиоксиданти.

Всяка съставка на Хондросейв е със собствен принос към предпазването и възстановяването на хиалинния ставен хрущял, на подлежащата субхондрална кост и на околоставните тъкани.

Благодарение на уникалния си балансиран състав Хондросейв доказано предпазва ставния хрущял от износване и е модерно средство на избор в съвременната палитра от хондропротективни средства за превенция и лечение на остеоартрозната болест.

" }-->

Коментари

От лекар-ортопед съм чула,че няма такова лекарство,което да възстановява хрущяла в ставата.