Публикация

Диабетната ретинопатия може да доведе до слепота без предупреждение

За развитието могат да помогнат – лош контрол на кръвната захар, високо кръвно, бъбречно увреждане и др.


Диабетната ретинопатия може да доведе до слепота без предупреждение. Поради тази причина е задължително да се прави пълен очен преглед поне веднъж годишно, а при бременни жени с диабет – на всяко тримесечие. Диабетът засяга кръвонос­ните съдове, които подхранват ретината и след време те ста­ват пропускливи. Когато кръвоносните съдове не могат повече да доставят хранителни веще­ства на зрителните клетки, настъпва загуба на зрението. Някои фактори могат да помогнат за развитието на диабетната ретинопатия: лош контрол върху кръвната захар, бременност, високо кръвно налягане и бъбречно увреждане. Първоначалният преглед включва определяне на зрението, очното налягане и подробен оглед на очните дъна. За да се прецени дали кръвоносните съдове са станали пропускливи и дали има развитие на нови съдове очният лекар може да препоръча т.нар. снимка на очното дъно наблюдава се с ултравиолетова светлина. Правят се серия от снимки, по които се прави преценка за наличие на увреждания и тяхната степен. Препоръчваме да поискате да ви бъдат предоставени снимките на дискета или компактдиск, по този начин лекуващият ви очен лекар ще има подробна информация за вашето състояние. 

 Навременното лечение и най-вече редовните очни прегледи могат да предпазят от трайна загуба на зрение хората с диабет. Стриктният кон­трол върху кръвната захар и кръвното налягане имат водещо значение за поя­вата и прогресирането на диабетната ретинопатия. Лазерното лечение може да предотврати загубата на зрение при диабетици. Пациентите с пролиферативна ретинопатия имат 90% шанс да запазят своето зрение, ако лечението започне, преди ретината да е сериозно увредена. Лазерът се прави директно или около увреденото място в ретината. Навременното лазер­но лечение може да стабилизира, но не може да върне вече загубе­ното зрение или да възстанови увредена ретина.

Коментари