Публикация

НОВ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА EXTAVIA

Постъпило писмо от Novartis Europharm Limited, UK, упълномощен представител на разрешението за употреба на лекарствения продукт Extavia (Interferon beta-1b)


Във връзка с постъпило писмо от Novartis Europharm Limited, UK, упълномощен представител на разрешението за употреба на лекарствения продукт Extavia (Interferon beta-1b) за въведена нова опаковка Extavia, нов набор за приложение на Extavia и нов автоинжектор ExtaviPro 30G, които заменят използваните до настоящия момент, НЗОК е уведомила своите договорни партньори. Лекарите, провеждащи лечение с Extavia, следва да предоставят на пациентите новия автоинжектор ExtaviPro 30G и да ги запознаят със следната информация:

  •  Новият набор за приложение ExtaviPro 30G съдържа всичко, което е необходимо на пациента за разтваряне и ръчно приложение на инжекционния разтвор Extavia;
  •  Новият набор за приложение ExtaviPro 30G може да бъде използван само с новата опаковка Extavia и с новия подобрен автоинжектор ExtaviPro 30G. Причината за това е спринцовката, която е с по-голям обем (2,25 ml). Количеството на разтворителя в нея не се променя (1,2 ml);
  • В случай, че пациентът все още не е получил новия автоинжектор ExtaviPro 30G, той не трябва да използва новата спринцовка със стария автоинжектор, защото са несъвместими.
" }-->

Коментари