НОВ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА EXTAVIA
06.08.14
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НОВ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА EXTAVIA

НОВ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА EXTAVIA

Постъпило писмо от Novartis Europharm Limited, UK, упълномощен представител на разрешението за употреба на лекарствения продукт Extavia (Interferon beta-1b)

Във връзка с постъпило писмо от Novartis Europharm Limited, UK, упълномощен представител на разрешението за употреба на лекарствения продукт Extavia (Interferon beta-1b) за въведена нова опаковка Extavia, нов набор за приложение на Extavia и нов автоинжектор ExtaviPro 30G, които заменят използваните до настоящия момент, НЗОК е уведомила своите договорни партньори. Лекарите, провеждащи лечение с Extavia, следва да предоставят на пациентите новия автоинжектор ExtaviPro 30G и да ги запознаят със следната информация:

  •  Новият набор за приложение ExtaviPro 30G съдържа всичко, което е необходимо на пациента за разтваряне и ръчно приложение на инжекционния разтвор Extavia;
  •  Новият набор за приложение ExtaviPro 30G може да бъде използван само с новата опаковка Extavia и с новия подобрен автоинжектор ExtaviPro 30G. Причината за това е спринцовката, която е с по-голям обем (2,25 ml). Количеството на разтворителя в нея не се променя (1,2 ml);
  • В случай, че пациентът все още не е получил новия автоинжектор ExtaviPro 30G, той не трябва да използва новата спринцовка със стария автоинжектор, защото са несъвместими.

Мнения