ИЗКЛЮЧЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК
21.08.14
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
ИЗКЛЮЧЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

ИЗКЛЮЧЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

НЗОК е уведомила договорните си партньори – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за промяната

В НЗОК е постъпило писмо от пълномощник на фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД за решение да се изключат от Приложения 1 и 2 на Позитивния лекарствен списък лекарствените продукти:

  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 2000 IU х 6;
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 3000 IU х 6;
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 4000 IU х 6
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 5000 IU х 6.                       НЗОК е уведомила договорните си партньори – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за промяната. Здравноосигурените лица, които са започнали терапевтичен курс с цитираните лекарствени продукти следва да се обърнат към лекуващия си лекар – специалист за смяна на терапията.

Мнения