Публикация

ИЗКЛЮЧЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

НЗОК е уведомила договорните си партньори – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за промяната


В НЗОК е постъпило писмо от пълномощник на фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД за решение да се изключат от Приложения 1 и 2 на Позитивния лекарствен списък лекарствените продукти:

  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 2000 IU х 6;
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 3000 IU х 6;
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 4000 IU х 6
  • Eporatio solution for injection, pre-filled syringes with safety device 5000 IU х 6.                       НЗОК е уведомила договорните си партньори – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за промяната. Здравноосигурените лица, които са започнали терапевтичен курс с цитираните лекарствени продукти следва да се обърнат към лекуващия си лекар – специалист за смяна на терапията.
" }-->

Коментари