Съдовите заболявания
08.08.14
д-р Катя Казакова
д-р Катя Казакова
Лекар
Съдовите заболявания

Съдовите заболявания

Съдовите заболявания са едни от най-често срещаните и се характеризират с най-висока смъртност и най-тежка инвалидизация. Същевременно това са болести които се развиват безсимптомно.

Съдовите заболявания са едни от най-често срещаните и се характеризират с най-висока смъртност и най-тежка инвалидизация. Същевременно това са болести които се развиват безсимптомно.

Мнения