Публикация

Съдовите заболявания

Съдовите заболявания са едни от най-често срещаните и се характеризират с най-висока смъртност и най-тежка инвалидизация. Същевременно това са болести които се развиват безсимптомно.


Съдовите заболявания са едни от най-често срещаните и се характеризират с най-висока смъртност и най-тежка инвалидизация. Същевременно това са болести които се развиват безсимптомно.

Коментари