Публикация

Психотерапия

Психотерапията е лечебен процес, който цели мобилизиране на ресурсите на личността, за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание.


Психотерапията е лечебен процес, който цели мобилизиране на ресурсите на личността, за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание.

 • Тя намира пътища за справяне с актуални или минали проблеми.
 • Прилага техники, които да Ви помогнат да спрете да живеете в миналото и да се притеснявате за бъдещето.
 • Отреагира и разрешава минали конфликти и травми.
 • Учи на техники за намаляване на стреса.
 • Дава средствата за справяне с тревожността и предотвратяване пристъпите на паника.
 • Придобиват се умения за по-голям контрол над емоциите и живота.

Лечение на следните заболявания:

 • Тревожност
 • Паническо разстройство
 • Депресивно разстройство
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Хатрапливости
 • Фобии
 • Булимия-анорексия
 • Психосоматични заболявания: главоболие, нарушения на съня, хипертония, язва, фибромиалгия и др.

Прилагам психотерапия в работата си от 1992г. Зная, че нито един душевен или емоционален конфликт, не може да бъде разрешен с лекарство, но понякога се налага внимателно да се комбинират за известно време.

Използвам различни психотерапевтични методи като:

Познавателна терапия - този метод позволява да се открият онези мисли и убеждения, които рушат живота. Тя е насочена към конкретен проблем, който може да бъде неразрешен вътрешен конфликт, възникнал понякога в миналото.

Поведенческа терапия – тя открива грешките в поведението на личността, които са я довели до страданието. Цели се усвояването на нови, по-успешни поведенчески модели. Формират се нови умения, с които да се отреагира на психотравмената ситуация.

Десенсибилизация - метод близък до поведенческата терапия . Представлява постепенно, дозирано въвеждане в психотравмената ситуация. С него успешно се лекуват страх, фобии, натрапливости.

Автогенен тренинг - метод за постигане на саморегулация и самоконтрол. Въведен е от немския лекар Шулц и се практикува с лечебна цел повече от 80 години. Представлява мост между източната и западната медицина. Цели постигането на психо-физиологично равновесие и вътрешна концентрация. Позволява на човек да контролира и неутрализира въздействието на стреса. Нормализира вегетативните функции на организма. Успешно се прилага при лечението на психосоматичните заболявания.

Прогресивна релаксация – тя се основава на връзката между тревожността и напрежението в мукулите. Напрегнатите мускули предизвикват усещане за болка и натиск и се повишава нивото на тревожност. При релаксацията се постига обратния ефект. Тялото се отпуска, намалява безпокойството, нормализират се кръвното налягане, пулса, дишането и всички телесни функции.

Психоанализа - Тя търси минали събития ,спомени, които се проектират в днешното поведение и емоционално състояние. Смята се, че преживените в детството травми, след това подсъзнателно контролират действията и реакциите ни. Целта на терапията е да се справим със своите вътрешни конфликти.

Коментари