Публикация

Взаимовръзката между затлъстяването и съня

Наднорменото тегло и затлъстяването се определят като прекомерно натрупване на мастна тъкан, което уврежда здравето. Затлъстяването (обезитас) е глобален проблем на човечеството, социално значима болест.


Наднорменото тегло и затлъстяването се определят като прекомерно натрупване на мастна тъкан, което уврежда здравето.

Затлъстяването (обезитас) е глобален проблем на човечеството, социално значима болест. Ето констатациите на СЗО затова:

üЗатлъстяването от 1980 г. насам почти се е удвоило навсякъде по света.

üПрез 2008 г. повече от 1,4 милиарда възрастни на 20 и повече години са били с наднормено тегло. От тях със затлъстяване са били над 200 милиона мъже и 300 милиона жени.

ü65% от населението на света живее в страни, където наднорменото тегло и затлъстяването убиват повече хора, отколкото ниското тегло.

üНад 40 милиона деца под 5-годишна възраст са с наднормено тегло или затлъстяване през 2012 година.

Последиците за здравето от наднорменото тегло и затлъстяването са сериозни - развиват се тежки болести:

üсърдечно-съдови заболявания (главно сърдечни болести и инсулти), които са водеща причина за смърт през 2012 г.

üзахарен диабет

üмускулно-скелетните увреждания (особено остеоартроза – инвалидизиращо дегенеративно ставно заболяване)

üнякои видове рак (на ендометриума, рак на гърдата и на дебелото черво)

Интересна е връзката на наднормено тегло и затлъстяването с безсънието.

От една страна е доказано, че затлъстяването пречи на нормалния и дълбок сън, а, от друта - съществуват много проучвания, доказващи влиянието на недостатъчния сън върху телесното тегло. Учените са установили, че недоспиването води до покачване на телесното тегло, като затова „ се обвиняват” хормоните лептин и грелин. При недостатъчно сън апетитътсе повишава пропорционално и се засилва (с невероятните 45%) желанието за консумиране на въглехидратни и висококалорични храни, а това води неизбежно до затлъстяване.

Скорошно изследване, представено пред международната общност по ендокринология в Чикаго, показва, че при пациенти с наднормено тегло, които успяват да свалят поне 5% от телесната си маса, се наблюдава подобрение на съня и настроението.

Изследването е проведено при 390 лица, включени в програма за отслабване и разделени в три групи с осигурена различен тип подкрепа – психологическа, диета и план за физически упражнения.

І група – индивидите получават принтирани образователни материали по време на посещенията на лекаря за първичната медицинска помощ (веднъж на тримесечие);

ІІ група - кратко лайфстайл-консултиране веднъж на тримесечие от лекаря за първичната медицинска помощ заедно с психолог, който подкрепя процеса на вземане на решения и реализацията на цели и резултати;

ІІІ група - по-продължително и подробно консултиране, съчетано с промяна в менюто или добавяне на медикаменти за редуциране на теглото.

Изследователите оценяват промените в теглото, продължителността и качеството на съня, както и настроението след 6 и след 24-месечно лечение.

Събраните данни показват, че на шестия месец от програмата участниците, на които е предоставено кратко консултиране по стил на живот и тези, които са включени в групата с по-задълбочено консултиране, успяват да понижат теглото си в по-голяма степен в сравнение с първата група.

Изследваните лица от всички групи, загубили повече телесна маса за периода от шест месеца, спят по-продължително, с по-добро качество на съня инастроението си спрямо индивидите, свалили по-малко от теглото си.

Коментари