Публикация

Ясни са лекторите на IX Национален конгрес по дерматология и венерология

Форумът ще се проведе от 30 октомври до 2 ноември в София и ще се комбинира с традиционните Софийски дерматологични дни


От  30 октомври до 2 ноември в НДК в София ще се проведе IX Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. В рамките на форума ще се проведат и традиционните Софийски дерматологични дни "Проф. Асен Дурмишев". 

Участие са заявили следните хабилитирани лица в България с темите:

Чл. кор. проф. Николай Цанков – Какво ново в дерматологията
Доц. Кирил Праматаров – Синдром на Сьогрен. Какво още не знаем
Доц. Гриша Матеев – Онихомикози. Къде сме стигнали
Доц. Снежина Василева – Булозен системен лупус еритематозус
Доц. Жана Казанджиева – Какво ново в дерматоалергологията
Проф. Христо Добрев – Дерматоскопски критерии при някои възпалителни заболявания на кожата

Доц. Евгения Христакиева – Акне инверса – съвременна диагностика и лечение в България

Проф. Димитър Господинов – Качество на живот при болни с тежки форми на псориазис

Доц. Любомир Дурмишев – Фоточувствителност при болести на съединителната тъкан

Чуждестранни лектори и теми:

Prof. Alexandru Tataru (Румъния) – Автоинфламаторни заболявания на кожата.
Prof. Georgios Chaidemenos (Гърция) – Pigmented facial lesions: usefulness of dermoscopy.
Prof. Torello Lotti (Италия) – My 3 clinical pearls in dermatology
Prof. Jean Kanitakis (Франция) – (предстои да бъде уточнено)
Prof. Uwe Wollina (Германия) – Hidradenitis suppurativa.
Очаква се потвърждение на лекцията на шести чуждестранен лектор. 

В рамките на конгреса ще бъдат направени много фирмени симпозиуми и презентации, както и демонстрация на клинични случаи от университетските клиники по дерматология в страната, ВМА и Токуда Болница София.

По време на конгреса ще се проведе отчетно-изборно събрание на Българското дерматологично дружество (БДД)  с избор на ново ръководство. Право на участие в конгреса и право на глас имат само специалистите, заплатили членския с внос за 2014 г.

Коментари