НЗОК ЗАПЛАЩА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ЛЕКАРИТЕ ЗА М. ЮНИ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК ЗАПЛАЩА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ЛЕКАРИТЕ ЗА М. ЮНИ

НЗОК ЗАПЛАЩА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ЛЕКАРИТЕ ЗА М. ЮНИ

.

На 20.08.2014 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ подписаха Правила за определяне и предоставяне на трансферите по параграф 2, ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2014 г., в резултат на което днес, 21.08.2014 г., НЗОК изплаща сумите по чл.37, ал.6 от ЗЗО, за дейност м. юни 2014 г., отчетена през м. юли 2014 г.

Мнения