Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ЛЕКАРИТЕ ЗА М. ЮНИ

.


На 20.08.2014 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ подписаха Правила за определяне и предоставяне на трансферите по параграф 2, ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2014 г., в резултат на което днес, 21.08.2014 г., НЗОК изплаща сумите по чл.37, ал.6 от ЗЗО, за дейност м. юни 2014 г., отчетена през м. юли 2014 г.

Коментари