Публикация

БЛС ОТНОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ

За трета година БЛС обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на докторанти и специализанти. Месечната стипендия е в размер на 400 лв. в продължение на 1 година, а срокът за подаване на документи - 1 октомври.


Българският лекарски съюз е заложил в своите приоритети продължаващото обучение на младите лекари в България и тяхната реализация, както и ясното очертаване на значението на тези специалисти за стабилността и развитието на системата на здравеопазване. По различни данни между 400 и 600 лекари годишно напускат страната и между 50% и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Други публикации дават информация за медицински специалности, които остават без кадри. 

Във връзка с това бе разработен проект за допълнително финансово стимулиране на млади лекари с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“, които подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България и/или са приети и провеждат обучение по една от предложените специалности по реда на Наредба 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 

Миналата година над 50 млади специалисти получиха финансово подпомагане от 400 лв. брутна месечна сума в продължение на 1 (една) година, амбициите за тази, 2014 г., са минимум 30 млади лекари да получат финансов стимул. 

В прикачените файлове можете да се запознаете подробно с програмата, условията и необходимите документи за кандидатстване. 

Прикачени файлове

Програма на БЛС за стипендианти и ...
Формуляр за кандидатстване

Коментари