Публикация

Лечение на очни болести от Очен Глаукомен Център Свети Мина в Плевен

В Очен Глаукомен Център Свети Мина се извършва диагностика и лечение на очни заболявания


В Очен Глаукомен Център Свети Мина се извършва диагностика и лечение на очни заболявания. Опитните специалисти в областта на офталмологията работят с модерна апаратура с висока прецизност, гарантираща точни резултати на проведените изследвания и лечение.

В Очен Глаукомен Център Свети Мина се осъществява диагностика на очните заболявания чрез следните видове изследвания:

 • компютърно изследване на зрителната острота
 • компютърна периметрия
 • очна ехография
 • пахиметрия – изследва дебелината на роговицата
 • тонометрия – изследва вътрешното налягане на окото
 • ранна диагностика на глаукома
 • офталмоскопия
 • периметрия – измерва зрително-функционалния капацитет на окото

Лечение диабетна ретинопатия от Очен Глаукомен Център Св. Мина в Плевен

Очен Глаукомен Център Свети Мина се осъществява лечение на диабетна ретинопатия. Тя е хронично заболяване на очите и е често срещано последствие от захарния диабет. Ако не се предприеме навременно лечение диабетната ретинопатия може да доведе до слепота.

Ранната фаза на заболяването се нарича непролиферативна /фонова/ диабетна ретинопатия. При него се наблюдават малки, точковидни кръвоизливи по ретината. Освен това могже да се оформят участъци с оток, които да доведат до ограничаване на зрението. Късният стадий на заболяването се нарича пролиферативна диабетна ретинопатия. В тази късна фаза се образуват зони от ретината с недостатъчен приток на кислород или кръвоизливи, които е възможно да преминат в стъкловидното тяло. В късните стадии на болестта се стига и до отлепване на ретината и вторично повишаване на очното налягане. Това състояние се нарича Глаукома.

Лечение на глаукома от Очен Глаукомен Център Свети Мина в Плевен

В Очен Глаукомен Център Свети Мина в Плевен, се извършва и лечение на глаукома. Тя всъщност е общо понятие обхващащо група от дегенеративни заболявания. Техен обединяващ признак е прогресивното и типично увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. Глаукомата може да доведе до чстична или пълна слепота. За да установят наличието на глаукома, висококвалифицираните офталмолози, работещи в Очен Глаукомен Център Свети Мина, провеждат следните изследвания:

 • измерване на вътреочното налягане
 • офталмоскопия
 • периметрия
 • гониоскопия
 • Препоръчително е да потърсите помоща на офталмолог при наличието на някой от следните симптоми:
 • замъглено зрение
 • остра болка в октото
 • главоболие
 • дъговидни ореоли около светлини
 • гадене и повръщане
" }-->

Коментари