Публикация

Здраве в аванс!

Излезе новият брой на сп. "Превантивна медицина"


Скъпи колеги и съмишленици, неусетно преполовихме и 2014 г. и дойде време за новия брой на списание „Превантивна медицина”. 

 В него ще откриете разнообразно съдържание по проблеми, които вълнуват всички ни. Горещо препоръчвам обзора по антибиотична резистентност на микроорганизмите, любезно предоставен ни от професор д-р Енчо Савов. Предполагам, че предложението за програма за обучение в областта на репродуктивното здраве на жените-военнослужещи на доц. Начева, ще предизвика нужния интерес и ще доведе и до полемика по тези проблеми не само на облеклите униформа. Интерес представляват и проблемите на УВ защитата и влиянието на шума върху здравето на населението. 

С началото на всеки имунизационен сезон става все по отчетливо разпространението и влиянието на антиваксинационните настроения сред населението. Наличието на научни данни за ползата от ваксинация е само първата крачка към възвръщане на доверието във ваксинацията не само сред населението, но и сред медицинския персонал, който за съжаление продължава да емитира антиваксинациони послания към пациентите. 

В този брой обръщаме внимание и на една от най-големите фигури в медицината и науката от края на ХІХ и началото на ХХ-век – Роберт Кох. Надявам се, че припомнянето на влиянието на знаковите фигури в развитието на медицината и в частност на превантивната медицина ще ни напомни откъде е тръгнала медицинската общност и ще ни насочва в ежедневните ни действия, насочени към опазване здравето на отделния индивид и цялото общество. 

С цялата си душа се надявам, че трудностите и неспокойствието, които спохождат обществото ни през последната година и особено през последните два-три месеца скоро ще отшумят. Широко коментираният недостиг на средства за здравеопазване отново е насочен към кратковременните нужди на системата – лечение на отделния пациент и издръжка на лечебните звена и макар да се говори за недъзи и неработещи формули в здравеопазването, наливането на допълнителни средства няма да разреши проблемите, а само ще отложи разрешаването им. До следващата година, когато новия недостиг на средства в НЗОК ще предизвика същите полемики. И отново не се говори, че фокусирането върху лечението е един от проблемите, пред които сме изправени. Здравеопазването е система, изградена на три основни стълба – подготовка и обучение, лечение и рехабилитация и превенция. Последните двадесет и пет години превърнаха превенцията и профилактиката в недоносеното чедо на здравеопазването. Хроничната липса на средства, принизения престиж на превенцията като цяло и ниските доходи доведоха до отлив на кадри. Налице е криза в развитието на превантивната медицина. Времето на розовите сънища безвъзвратно отмина и ако искаме институциите на превантивната медицина да заемат своето достойно място в системата на здравеопазване е време не да говорим от страниците на специализираната литература, а да поставим ясни и прецизни искания за развитието й. Включително и с лобиране в бъдещия парламент.

Бих искал да напомня, че предстои провеждането на ежегодната конференция по превантивна медицина и че се очакват вашите предложения за презентации и постери в сайта на сдружението по превантивна медицина. Надявам се, че на тази среща една от темите ще бъде развитието на структурите на превантивната медицина и разширяване на обема й на работа.

И в заключение бих искал да Ви пожелая здраве и успехи в работата ви и щастие и просперитет в личния живот!

Андрей Галев,

председател на Българското сдружение по превантивна медицина

Към електронния вариант на изданието

Коментари