Публикация

Водещи експерти препоръчаха промени в имунизационния календар

Има и коментари за оптимизиране на процедурата за закупуване и доставка на ваксини


По време на експертна среща в Смолян през юли т.г. бяха обсъдени промени в Имунизационния календар на РБ и в Наредба 15 за имунизациите; национални Програми в РБ, свързани с ваксинопрофилактиката; нови научни, основани на доказателства данни за ваксините в имунизационния календар и др.

Изготвиха се конкретни препоръки за прилагането на пет- или шествалентна ваксини. Даде се предложение за въвеждане на двукратно, вместо трикратно прилагане на ваксината срещу човешки папиломен вирус, оптимизиране на процедурата за закупуване и доставка на ваксини и др.

В експертната среща участваха:

Проф. Тодор Кантарджиев (Директор на Националния център по заразни и паразитни заболявания и национален консултант по микробиология), акад. Богдан Петрунов (Експерт към СЗО по алергология), доц. Любомир Киров (Председател на НСОПЛБ), доц. Никола Василев (Член на УС на БАОГ), д-р Анета Начева (Секретар на УС на БАОГ), проф. Павел Теохаров (Национален консултант по вирусология), д-р Клара Балджиева (Председател на Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ), проф. Пенка Переновска (Национален консултант по педиатрия, член на УС на БПА), доц. Атанас Мангъров (Началник на детската клиника по инфекциозни болести към Инфекциозна болница в София), проф. Владимир Пилософ (Национален консултант по детска ревматология, председател на БПА), проф. Майда Тихолова (Национален консултант по инфекциозни болести), д-р Радосвета Филипова (Началник на Отдел „Надзор на заразните болести” към МЗ), доц. Цоло Цолов (Национален консултант по УНГ), проф. Лена Сечанова (Член на БДММ), доц. Андрей Галев (Председател на УС на БСПМ), проф. Тодор Попов (Секретар на Българското дружество по алергология), д-р Валери Цеков (Председател на Българското сдружение по иновативна медицина), проф. Милко Сираков (Член на Управителния борд - секретар на БДАГ), проф. Златко Кълвачев (Началник на Центъра за диагностика на вируси и вирози във ВМА), доц. Жени Стайкова (Член на УС на БСПМ, директор на НЦОЗА), д-р Дора Мирчева (Завежда българското представителство на СЗО), д-р Жасмина Мирчева (Директор на БАБХ).

Пълния текст на документа, който е внесен с МЗ, ще откриете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Експертни становище за ваксините о...

Коментари