Публикация

Конгресът на Европейската невроендокринна асоциация за първи път в София

През тази година за първи път ще се разгледа по-задълбочено невроендокринния контрол на апетита, както и невроендокринните механизми на развитието на висцералната (коремната) мастна тъкан.


Домакинството на ХVІ Конгрес на Европейската невроендокринна асоциация (ENEA) е много сериозен успех за българската ендокринология. Това е признание за дългогодишните усилия на българските специалисти и оценка за техния голям професионализъм. За да се стигне дотук обаче, трябваше да извървим дълъг път.

Ще припомня, че още от създаването на Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев” в структурата й има Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания. Голяма част от тези заболявания са обект на невроендокринологията. През годините стремежът ни винаги е бил да поддържаме дейността на високо ниво, да я развиваме и да увеличаваме успехите в научната и преподавателската област. В звеното работи екип от специалисти, които диагностицират и лекуват пациенти с невроендокринни заболявания – акромегалия, болест на Кушинг, пролактиноми, и останалите тумори на хипофизата и надбъбречните жлези, заболяванията на мъжка и женска гонада. Водещите енокринолози в това направление имат голям брой публикации в реномирани списания с импакт фактор, много цитирания на трудовете им. Реализирани са в годините много научни проекти – български и международни. Осъществяват се интензивни контакти със световно известни екипи, работещи в областта на невроендокринните заболявания.

Ние сме едни от пионерите в създаването на регистър на хипофизните и надбъбречните тумори. Това може да се изтъкне като много голям успех на болницата, на клиничния център по ендокринология и най-вече - на клиниката. В известен смисъл бяхме улеснени от факта, че голяма част от специфичната патология е концентрирана в нашето звено. Причината е, че разполагаме с най-модерните възможности за диагностика. Редките ендокринни заболявания понякога се диагностицират много трудно. В отделни случаи са необходими повече от една хоспитализация и факторът време играе роля за уточняване на диагнозата. Вложили сме много усилия в създаването на добри лабораторни звена и в момента прилагаме всички утвърдени в света съвременни методи за хормонална диагностика.

За да постигнем това, използвахме всички възможности за финансиране – чрез МЗ, чрез участие в големи структурни и международни програми. През последните 5 години са спечелени български проекти за повече от 1 млн. лв., както и проекти по линия на франкофонската общност, на информационните технологии. По този начин бе поставена основа за създаване на електронната база данни на редките ендокринни заболявания.

От години водещите специалисти в тази област са членове на ENEA, която ежегодно организира работни срещи, а на всеки две години провежда конгрес. Като член на изпълнителния комитет на организацият редовно участвам в неговите заседания и в основните научни проекти в областта на невроендокринологията.

В момента екип от Клиниката е партньор по няколко големи европейски проекта, които са свързани с регистрите на редките ендокринни заболявания. ERCOSIN е проспективно проучванеза регистриране и обощаване на данните от болните със синдром на Кушинг. Участваме и в MISSIONstudy - ретроспективно изследване на различни европейски центрове отново за синдрома на Кушинг. И в двата проекта нашият център е на второ или трето място по брой на пациенти. Обект на третия проект – AMORE, са агресивните хипофизни тумори.Той се ръководи от проф. Аннамария Колао, която от 12 септември т. г. ще поеме поста на председател на ENEA.

Усилията, постигнатите резултати, както и сериозната научна дейност бяха оценени от нашите европейски партньори. Считам, че всичко това бе основният аргумент да получим домакинството на ХVІ Конгрес на Европейската невроендокринна асоциация.Трябва да отбележа, че спечелихме битката за домакинството в конкуренция с един велик град – Санкт Петербург.

По време на форума ще бъдат разгледани всички теми от областта на невроендокринологията. През тази година за първи път ще се разгледа по-задълбочено невроендокринния контрол на апетита, както и невроендокринните механизми на развитието на висцералната (коремната) мастна тъкан. Нарушенията в този контрол стоят в основата на разстройствата в храненето, на метаболитния синдром, на затлъстяването. Сред лекторите ще бъдат световно известни изследователи (GunterStalla, AnnamariaColao, ShlomoMelmed, ConstantinStratakis)

Очаква се на форумът да събере 280 специалисти от чужбина и 204 души от страната. Много приятно съм изненадана от големия интерес на българските ендокринолози към събитието, защото става дума за относително тесен проблем, с който се занимават съответните специализирани звена. Над 350 наши ендокринолози пожелаха да присъстват на конгреса, но поради определени ограничения не успяхме да регистрираме всички.

Нашият стремеж е непрекъснато да вървим към повишаване на квалификацията по ендокринология. За целта всяка година организираме няколко курса, посветени на невроендокринните заболявания. По линия на Българското дружество по ендокринология един път годишно също се провежда обучение, в което намират място и невроендокринните заболявания. Интересът към тези прояви е голям и мога да заявя, че колегите са в течение с най-новите постижения в тази област. 

" }-->

Прикачени файлове

Програма на XVI Конгрес на Европей...

Коментари