Публикация

Международен конгрес по роботизирана хирургия ще се проведе от 2 до 4 октомври в София под патронажа на Медицински университет - Плевен

За периода 2-4 октомври 2014 г. под патронажа на Медицински университет – Плевен ще се проведе ІІІ Международен Конгрес по роботизирана хирургия (3rd SEERSS Congress) на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев.


Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа e основана през 2011 г. в Атина, обединявайки интересите на хирурзите в областта на роботиката от Гърция, Кипър, Румъния, България и Турция. Проф. Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна и проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, са двама от основателите на асоциацията. Като член на Управителния съвет на асоциацията проф. Григор Горчев спечели домакинството на международния научен форум по роботика тази година.

Огромна привилегия за България е, че столицата София е домакин на международен научен форум от подобен мащаб и значимост, който ще привлече водещи хирурзи от Европа и САЩ в сферата на роботизираната хирургия, за да споделят своя опит и научни достижения в гинекологията, урологията, общата хирургия и кардиологията.

Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика. Затова и тази година ще продължи инициативата, въведена за първи път в Атина 2013 по време на 2nd SEERSS Congress, наречена Junior SEERSS, за привличане на студенти по медицина и млади лекари за овладяване и усъвършенстване на уменията, техниките и методите на роботизираната хирургия. Форумът за младите лекари от страната и чужбина Junior SEERSS ще се проведе на 2 октомври с теоретична и практическа част – лекции ще изнесат специалните гости от Европа и САЩ, след което младите бъдещи хирурзи ще имат възможност да тренират своите умения за работа с роботизираната система на специален симулатор за обучение. Очаква се общият брой на студентите, които ще вземат участие в младежкото издание на конгреса, да бъде около 150, предимно млади медици от Атина и Медицински университет – Плевен.

В основните дни на конгреса – 3 и 4 октомври – ще се проведат две сесии Хирургия на живо, излъчени за аудиторията от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. На 3-ти октомври Хирургия на живо в гинекологията ще извърши проф. д-р Григор Горчев, а на следващия ден демонстрацията на живо ще бъде в областта на общата хирургия, осъществена от новосформирания екип на проф. д-р Ташко Делийски за роботизирани интервенции. След сесиите Хирургия на живо следват пленарните лекции на поканените видни хирурзи от САЩ и Европа в областта на роботиката – проф. Робърт Холоуей от Флорида Хоспитъл ще представи хирургичния си опит в гинекологията; проф. Страводимос ще представи гръцкия опит в урологията; проф. Константинидис ще изнесе лекция за опита в роботизираната обща хирургия; проф. Бонарос – ще сподели опита си в роботизираната кардиологична хирургия.

Проф. Григор Горчев, Президент на ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботика за Югоизточна Европа, е известен като пионер във въвеждането и приложението за първи път в България и на Балканския полуостров на роботизирана система da Vinci S в гинекологията през 2008 г. Той внедрява нов тип хирургия в клиничната практика у нас – робот-асистирана хирургия, която цели съкращаване на хирургичната процедура, ергономия на хирурга и прецизност на оперативната интервенция. Проф. Григор Горчев е ръководител на проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с наименование „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”. От 2014 г. е факт инсталацията на втора роботизирана система от последно поколение da Vinci Si с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Наличието на две роботизирани системи нарежда висшето училище сред водещите 20 тренировъчни центрове в Европа. В рамките на проекта е сформиран и първият за страната екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, който завършва обучителен курс в Страсбург, Франция. Към днешна дата в МУ-Плевен успешно работят с двете роботизирани системи 2 гинекологични екипа, един урологичен и един хирургичен. В рамките на проекта бе направена първата демонстрация на Хирургия на живо в реално време в Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен, извършена от проф. Григор Горчев с новата система. Студентите, преподавателите и представителите на медиите имаха възможност да наблюдават в реално време оперативната интервенция „през очите на хирурга“. 

Коментари