Публикация

V Национален симпозиум на Българска асоциация детска пневмология - програма

Крайният срок за записване е 10 октомври 2014 г


V Национален симпозиум на тема „Рационална антибиотична терапия” организира Българска асоциация детска пневмология.

Симпозиумът ще се проведе на 25-26 октомври 2014 г. в парк-хотел „Империал”, Пловдив.

Желаещите трябва да заявят участие в научния форум на e-mail адрес:

events@mercury-bg.com

тел: 02/ 831 01 87

факс: 02/ 931 14 61

Крайният срок за заявка е 10 октомври 2014 г.

Такса за участие:

Членове на БАДП – 50 лв.

За не членуващи в БАДП – 100 лв.

Сумата може да бъде платена на следната банкова сметка или на място:

БАДП

Банкова сметка:

IBAN BG46 FINV 9150 1000 1957 86

Програмата на симпозиума можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Програма

Коментари