Публикация

У нас са регистрирани общо над 3000 тумора на хипофизата

Пролактиномите имат голямо социално значение - свързват се с безплодие при жените, но за щастие се лекуват успешно със съвременни медикаменти


България поддържа регистър на хипофизните и бъбречните тумори, един от най-добрите в Европа. С тези регистри страната ни участва в някои европейски мрежи. Универститетската специализирана болница по ендокринология в София е един от основните центрове за лечението им в България. Само тук има клиника по хипоталамо-хипофизарни заболявания. Екипът, който поддържа регистрите и следи тези болни, се намира на едно място в България, въпреки че в мрежата участват всички университетски болници от страната.

За 50 г. са регистрирани над 3000 тумора на хипофизата, 900 на надбъбречните жлези. Най-голямата група заболявания са пролактиномите - над 1000 пролактинома (тумори на хипофизата, при които има свръхсекреция на хормона пролактин). Най-често жените са с менструални нарушения и безплодие – това е голям социален проблем. Голяма част от тези пациенти се лекуват при гинеколози. 700-800 души в регистъра са болните от акромегалия  и още около 700 със синдрома на Кушинг. Това са най-честите заболявания. При голяма част от болестите не се секретират хормони и се откриват случайно при изследване със скенер или ЯМР.

За щастие пролактиномите днес се лекуват консервативно – с медикаменти. При някои случаи само се правят операции за отстраняване на аденома. При акромегалията първата стъпка е отстраняване на тумора. Синдромът на Кушинг е много агресивно заболяване. Операцията е на първо място, но понеже много често има рецидиви, прибягваме до медикаментозно лечение. Акромегалията не е толкова агресивна, и там е възможно понякога като първа стъпка да се приложи медикаментозно лечение.

Спечелването на домакинство за Европейския конгрес по невроендокринология е много голям успех за българската ендокринология. Това е признание за дългогодишните усилия на българските ендокринолози и оценка за поддържане на висок професионализъм в работата им. Погрешно е схващането, че невроендокринологията засяга малък брой хора, тъй като тя обединява специалности като ендокринология, неврохирургия, онкология и педиатрия, а последиците от тези заболявания са социално значими. 

Коментари