Публикация

СТАРТИРАТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НРД 2015

Уточняват се процедурата и графика за заседанията на експертните групи и вижданията на страните по договарянето за НРД 2015


На 12 септември 2014 г., в 13 часа, в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК), Управителният съвет на Българския лекарски съюз и Надзорният съвет на НЗОК ще стартират преговорите за сключване на Национален рамков договор (НРД) за 2015 г. На срещата е поканен да присъства и министърът на здравеопазването – д-р Мирослав Ненков. 


Предстои да бъдат уточнени процедурата и графикът за заседанията на експертните групи, както и да бъдат обсъдени вижданията на страните по договарянето за НРД 2015.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Здравна политика БЛС НЗОК преговори НРД 2015

Коментари