Публикация

Карциномът на шийката на матката, едно от най-сериозните онкогинекологични заболявания

Причини и симптоми за появата на заболяването ? Как става диагностицирането ? Какво е мястото на профилактиката ?


Защо напоследък се заговори усилено за рак на маточната шийка? Зачестяват ли пациентките с тази диагноза?

Карциномът на шийката на матката е едно от най-сериозните онкогинекологични заболявания. То е на второ място след рака на тялото на матката и заема около 30% от най-разпространените онкогинекологични заболявания. Има голямо социално значение, защото боледуват жени в репродуктивна възраст, а лечението е тежко, продължително и скъпо. Тези жени са извън обществените дейности за периода на лечението. Всяка жена трябва да знае, че това е напълно лечимо заболяване, но затова трябва да бъде открито навреме и лекувано адекватно.

Известни ли са причините за появата на заболяването?

Като най-чести причини се изтъкват ранният полов живот, безразборните полови контакти, неизползването на предпазни средства, честите и нелекувани възпалителни процеси на женските гениталии. Разбира се, доказано е, че един от основните причинители е човешкият папиломен вирус 16 и 18 тип.

Какви са симптомите на заболяването?

Влагалищното течение и контактното кървене са едни от най-честите симптоми на заболяването, а болката се появява в по-късните стадии. Липсата на болка не е причина за спокойствие. Среща се и безсимптомно протичане.

Как става диагностицирането?

Диагностицирането става сравнително лесно, защото шийката е лесно достъпна и видима. В основата на диагностичния процес стои цитологичното изследване. Чрез него могат да се открият всички състояния, водещи до заболяване на шийката на матката. Жените със завишени цитоконтроли се изпращат за допълнителни изследвания, които да потвърдят или отхвърлят наличието на карцином.

А какво е лечението при поставена диагноза рак на маточната шийка?

Лечението е комплексно. То обхваща широк кръг от специалисти като онкогинеколог, лъчетерапевт, патолог и химиотерапевт. За всяка пациентка се съставя индивидуален план за лечение въз основа на стадия на заболяването. Терапевтичният подход може да бъде хирургичен, с последваща лъчетерапия, а при напредналите случаи метод на избор е телегаматерапията и интракавитарната брахитерапия. В някои от случаите е уместно използването и на химиотерапевтичния подход.

Какво е мястото на профилактиката?

Жените в България неглижират гинекологичните профилактични прегледи, което е огромна грешка. Българката обикновено ходи на гинеколог, когато вече е късно. Основен момент за ранното диагностициране на карцинома на маточната шийка са наскоро появилите се на пазара ваксини. Всяка жена би могла да се възползва от тях след консултация със специалист. Но пак ще подчертая, че най-важният момент е профилактиката.

Коментари