Публикация

​Общоевропейска реакция на епидемията от ебола

European Commission - STATEMENT/14/278 15/09/2014


Общоевропейска реакция на епидемията от ебола

Изявление на комисаря на ЕС по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс, комисаря на ЕС за хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева и комисаря на ЕС по въпросите на здравеопазването Тонио Борг след срещата на високо равнище за координация на реакцията на епидемичния взрив от ебола в Западна Африка:

ЕС е сериозно загрижен поради епидемията от ебола в Западна Африка, където положението продължава да се влошава. В мислите си сме заедно с жертвите, техните семейства и всеотдайните здравни работници, които правят всичко възможно да се борят срещу разпространението на вируса и да се грижат за жертвите. Днес обсъдихме с министрите от ЕС как да координираме по-нататъшните стъпки от общоевропейската реакция на епидемията.

Приветстваме приноса, направен от държавите — членки на ЕС, посредством механизма за гражданска защита на ЕС. Призоваваме ги да продължат с помощта си за региона и да я засилят, за да удовлетворят спешните потребности, като например тези, свързани с ефективни центрове за лечение, достатъчен брой здравни работници и осигуряване на макроикономическа стабилност. Ще положим и максимални усилия, за да постигнем съответствие с приоритетите, установени и координирани от СЗО.

ЕС засили реакцията си многократно след епидемичния взрив и до този момент е поел ангажимент за предоставянето на близо 150 милиона евро в помощ на засегнатите държави. Реакцията включва осигуряване на лечение на заразени пациенти и мерки за овладяване на епидемията, както и за укрепването на системите за здравеопазване и за подобряване на продоволствената сигурност, водоснабдяването и канализацията. Подвижни лаборатории на ЕС са разположени в региона, за да оказват помощ при диагностиката и потвърждаването на случаите и да обучават лабораторни техници. Освен това, за да се помогне на Либерия и Сиера Леоне да предоставят здравни грижи и да засилят макроикономическата стабилност в отговор на по-широките икономически предизвикателства, произтичащи от кризата, тези държави ще получат финансова помощ чрез бюджетна подкрепа.

ЕС е твърдо ангажиран да подкрепя засегнатите държави и тяхното развитие в непосредствен и дългосрочен план.

Днешната среща потвърди нашето партньорство и солидарност със Западна Африка. Ние също така обсъдихме мерки за улесняване на транспорта във и извън региона.

Приветстваме участието на ООН на тази среща, която е израз на усилията за международна координация, особено посредством създаването на оперативни платформи. Тези усилия заслужават пълната ни подкрепа и представляват подходящата основа за всеобхватната реакция на Европа по отношение на кризата с вируса ебола.

Постигнахме съгласие относно факта, че наличието на надеждни системи за медицинска евакуация за хуманитарен персонал и медицински работници в засегнатите държави е от съществено значение с оглед поддържането на ефективна международна реакция по места. За постигането на тази цел се договорихме да започнем незабавно да разработваме европейски координационен механизъм за медицински евакуации. Участниците в срещата дадоха положителна оценка на предложението на Франция, което може да послужи като основа за следващи дискусии относно такъв механизъм.

Също така беше подчертана необходимостта от продължаване на работата по подготвеността и координацията на управлението на риска, независимо че рискът от разпространение на вируса в държавите от ЕС е нисък.

Коментари