Публикация

1 552 434 българи получават безплатни лекарства

Това показва одитът на Сметната палата за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2013 г..


1 552 434 българи получават безплатни лекарства

Миналата година те са били 1 552 434 души, а през 2012 г. са с 26 344 по-малко. Повече от половината от пациентите - 53 на сто, са над 65 г., което се дължи на застаряването на населението, а то става и все по-болно. Това показва одитът на Сметната палата за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2013 г..Според проверката през 2013-а здравната каса е работила със 70 джипита по-малко, отколкото през 2012-а, когато броят на личните лекари е бил 4633 души. За сметка на това тя е подписала повече контракти със специалисти - 8669 срещу 8625 през 2012 г. А всеки пети или 1,417 млн. българи, които трябва да плащат здравни осигуровки, не го правят. Одиторите са категорични, че тревожната статистика е пряк резултат и от ръста на безработицата, която според НСИ е 13 на сто за миналата година.


С българите в чужбина обаче неосигурените набъбват до 2 034 000 души, колкото отчете Националната агенция за приходите към 31 ноември м.г. Това сочи последната справка на финансовото министерство, предоставена в отговор на депутатско питане от ГЕРБ, пише "Труд". Неплащането на все повече здравни вноски води до все по-малко пари за лечение. Тенденцията се наблюдава от 2010 г., когато тогавашният финансист №1 Симеон Дянков обяви, че неизрядните платци са 1 893 595 души. В средата на 2011-а те станаха 1 931 662 и броят им расте.

Сметната палата не открива несъответствия в изпълнение на бюджета м.г., а се натъква само на технически грешки. В същото време Комисията за защита от дискриминация реши, че НЗОК и МЗ дискриминират пациентите с тумори на хипофизата и не им осигуряват нужни терапии.

http://www.bulnao.government.bg/

Одитен доклад за извършен одит и Становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Коментари

Ето отговор на въпроса "дали държавата честно плаща здравните осигуровки на хората които осигурява?" През 2010 , 2011, 2012 и 2013 според бюджета на НЗОК приходите от "трансфери за здравно осигуряване" е постоянно число-все 941 126 хил. лева. Т.е. според тези данни в България броят на пенсионери, соц. слаби, безработни, деца, студенти и други за четири години не се е променал дори с един човек.

Стоянка Пеева
16 сеп 2014 16:49

Аз съм осигурена и смятам, че всички трябва да си плащат. Чувала съм за некоректни шефове, които не осигуряват работниците си.

Ина  Димитрова
16 сеп 2014 16:43

Да бе, да! То да излезеш социална слаб в тая държава, трябва да нямаш покрив над главата си! Като имаш 50-годишна тясна панелка и вече си "имотен". Държавата изобщо не се интересува имаш ли пари да си плащаш лекарствата или не!

Но за тях държавата продължава да плаща половината от вноската. И все още няма санкции за тези, които имат възможност, но не се осигуряват.

ЗЗО чл.40 ал.3 Осигуряват се за сметка на държавния бюджет гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;

Ако не се лъжа, трайно безработните и много бедните са ангажимент на държавата.

Ясно е, е трябва да се вземат спешни мерки за неосигурените и то без да откриваме топлата вода. Да се почерпи чуждия доказан опит. Само че тогава държавата ще трябва да се погрижи за хората, които наистина не могат да си плащат вноските - много бедни, трайно безработни, а всички правителства бягат от такава отговорност!