Публикация

IV Национален конгрес по имунология - ПРОГРАМА

Научно-практическият форум под надслов "Имунология за всички" е организиран от Секция “Имунология”, СУБ и Българска асоциация по клинична имунология


Четвъртият Национален конгрес по имунология ще се проведе на 2 – 5 октомври 2014 г. в хотел „Лилия”, Златни пясъци, Варна

Тематични направления:

 • Автоимунитет
 • Алергични заболявания и имунорегулация
 • Естествен имунитет и възпаление
 • Експериментални модели в имунологията
 • Имунитет и стареене
 • Имунотерапия и имунопревенция
 • Инфекциозна имунология
 • Неопластични заболявания и имунна система
 • Първични имунни дефицити
 • Трансплантационна и репродуктивна имунология
 • Трансфузиология

Работни езици:

Български и английски

Училище по имунология ” Черно море” :

кратки лекции по обща, приложна и клинична имунология, предназначени за начинаещи изследователи, докторанти и специализанти, както и информация за финансиране на докторантури и научни проекти в страните от ЕС.

Ще се проведе на 2.10.2014 г. в конгресната зала, преди официалното откриване.

Участието е включено в конгресната такса!


Важни дати:

Начало на регистрацията: 1.03.2014 г.

Краен срок за изпращане на резюмета: 30.04.2014 г.

Потвърждение за прието участие с постер/доклад: до 31.05.2014

Краен срок за ранна регистрация: 15.06.2014 г.

Форма за регистрация (pdf 401.56 Kb )


Регистрационна такса

до 15.06.2014

от 15.06 до 1.10.2014

на място

Участник в конгреса,

пълна такса

100 лв.

120 лв.

140 лв.

Участник в конгреса, редуцирана такса*

50 лв.

60 лв.

70 лв.

*редуцирана такса заплащат участниците, ненавършили 35 г. към 2.10.2014

Таксата за участие до 1.10.2014 г. се внася по сметка чрез банков превод в полза на

„ФОРТУНА 7-туризъм ТР“ ООД

BI Code: UNCR BGSF

IBAN: BG80 UNCR 7527 1052 4872 15

UniCredit Bulbank

Моля, в нареждането за превод отбележете „IV НКИ” и името на участника в конгреса.

Таксата включва:

 • Участие във всички научни и учебни сесии
 • Церемония по откриване на конгреса и коктейл на 02.10.2014 г.
 • Кафе-паузи
 • Достъп до изложбата
 • Материали от конгреса
 • Сертификат за участие

ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА ЩЕ НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ!

" }-->

Прикачени файлове

Програма на конгреса по имунология

Коментари