Публикация

УМБАЛ Св. Иван Рилски София - видео представяне

Лечебното заведение разполага с уникални за България като дейност и качество на работа звена. Това са клиниките по неврохирургия, гастроентерология, ревматология и професионални болести. Отделението по образна диагностика в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е оборудвано с най-добрата апаратура у нас.


.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Дечо Дечев Марин Пенков УМБАЛ Св. Иван Рилски Йордан Палашев Доброслав Кюркчиев

Коментари